KONUK YAZARLAR

“SESSİZ DEVRİM”İN LİDERİNİ KUTLAMAK GEREKİR:BAŞARDI!..

10 Aralık 2023

Amaçları “finansal istikrar”ın eşzamanlı olarak korunduğu üye ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerde; halkın yaşam standardının iyileştirilmek, sürekli ve dengeli ekonomik gelişim sağlayan politikaya destek ve yardım etmek, işsizliği ortadan kaldırılmak olan; demokrasi, insan haklarına ve özgürlüklere bağlılık ilkelerini vazgeçilmez değerler olarak benimseyen; Türkiye’nin de üyesi bulunduğu Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD)1 tarafından 1997’de geliştirilen Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA)2 ile üç yılda bir 15 yaşındaki öğrencilerin başarısı sınanmaktadır.

PISA çalışmasının amacı,3 eğitim yöntemlerinde standartlaşmayı ve gelişmeyi artırmakla birlikte, dünyada okul çocuklarının başarısını karşılaştırmak ve test etmektir…

Dolayısıyla üyesi bulunduğumuz OECD’nin, PISA raporlarına burun kıvırarak başımızı öteye çeviremeyiz…

***

09.12.2023 günü Anadolu Ajansı’nın (AA) geçtiği haber aynen şöyleydi:

Eğitime 5 yılda yaklaşık 1,7 trilyon lira harcandı.”4

Gururlandık.

Keşke daha fazla paramız olsaydı da bu yolda harcasaydık.

1 trilyonda kaç sıfır var biliyor musunuz?

Peki, ben söylüyorum: 12

1.7 trilyonun içinde Cumhuriyet’in 100. yılı nedeniyle emeklilere verilecek olan 5.000 TL’den kaç tane var?

Hadi onu da ben böleyim:

1.700.000.000.000/5.000= 340.000.000 (Üç yüz kırk milyon emekli kadar var.)

Paralarımız uçtu gitti!..

***

Konumuza geri dönelim:

Eğitim işi son derece önemlidir.

Bireysel olarak ele alındığında çocuklarımızın geleceği eğitimle şekillenir.

Ancak eğitilerek bir meslek sahibi olabilirler.

Onlar da kendi çocuklarını aynı şekilde çağdaş bilimle donatarak hayata hazırlayabilirler.

Toplumsal olarak ele alındığında, ülkenin kalkınmasında ihtiyaç duyulan nitelikli elemanlar ancak eğitilerek yetiştirilebilirler.

Avukat, doktor, mühendis, öğretmen, dişçi, tamirci, pilot, subay, teknik eleman vs. gibi meslekler anadan doğuşla kazanılamazlar.

Vahiy” yoluyla da bilgiler insanların kafasına girmez.

Ülkenin kalkınması için de kaliteli eğitim şarttır…

***

PISA programına 2003’ten bu yana katılıyoruz.

Bu yıl Türkiye 7 bölgeden 196 okul ve 7250 öğrenci ile PISA’ya katıldık.

Gönderdiğimiz öğrenciler, maalesef öğrencilerimizin ortalamasını temsil etmiyor.

Önceki yıllarda gönderilenler arasında Anadolu ve Fen lisesi öğrenci oranı yüzde 39 iken bu defa yüzde 62’ye çıkartıldı.

Orta öğrenim okullarının yüzde 62’si Anadolu ve Fen liseleri mi sanki?

Neden İmam-Hatip okullarından öğrenci seçilip gönderilmedi acaba?

Gerçeği gizleyerek dünyayı belki kandırabilirsiniz ama Türk halkını asla!

O kadar olsa öpüp başımıza koyabilirdik!

PISA 2022 Raporu 491 sayfa olarak yayınlandı.

Milli Eğitim Bakanlığımız raporu “özet” haline getirip 191 sayfaya indirdi.5

Mümkün olsaydı “hap” haline getirip yarım bardak su ile içilmesini tavsiye edeceklerdi!

Türk halkının gerçekleri öğrenmesini engelleyebildiniz mi?..

Hayır.

Nedense “şark kurnazlığı”ndan bir türlü vazgeçemiyoruz!..

***

PISA Programına Türkiye’den katılan öğrencilere; 234 matematik, 115 fen, 36 yaratıcı düşünce, 197 okuma becerisi olmak üzere 582 soru soruldu.

Şimdi sonuçlara bakıyoruz:

2003’teki araştırmaya göre; tüm ülkeler arasında “okuma becerisi” alanında 35’inci iken bugün 36’ncı, matematikte 33’ncü iken 39’ncu, fen alanında 33’ncü iken 34’ncü sıraya geriledik…

81 ülke içerisinde 39’uncu ve 37 OECD ülkesi içerisinde 32’nci olduk.6

Her alanda olduğu gibi eğitim alanında da hızla geriye doğru gidiyoruz…

Oldukça ilginçtir, MEB eğitimdeki bu kötü gidişin sorumluluğunu öğrencilere yükledi.7

PISA yetkilileri 5 numaralı dipnottaki o dehşet sözleri inşallah duymazlar.

Yoksa kafalarını duvara vurarak kırmaktan kendilerini alamazlar!..

Siz okumasanız daha iyi…

***

Rapordan çıkan sonuçlardan biri de şudur:

Türk çocuklarının yüzde 98’i okuduğunu anlamakta zorlanıyor.

20 yıldır son sıralarda debelenen çocuklarımız okuduğunu anlayamıyor.

Neden acaba?

Bunun bir veya birden çok nedeni olmalı ve bu nedenler bulunmalıdır!

Öyle değil mi?

AKP’nin Eğitim ve Öğretim Birliği Yasası’nı delerek Türk halkına dayattığı 4+4+4’lük eğitim sisteminin acilen masaya yatırılma zamanı gelmiştir.

İhtiyaç fazlası imam-hatip okulları, merdiven altı Kur’an kursları ve tarikatlar ile cemaatlerin kontrolündeki kurslar ve yurtlar derhal devletin kontrolüne geçirilmelidir…

Cumhuriyet devrimlerinin altını oyanlar dincilerdir…

***

Ezbere dayalı ve düşünmeye/sorgulamaya kapalı eğitim sisteminin “itaatkâr seçmen8 yetiştirmekten başka bir işe yaramadığı ortaya çıkmıştır.

Vaktiniz varsa bir makale9 okumanızı öneriyorum.

9 numaralı bağlantıyı “tık”layınız lütfen…

Baş döndüren bir hızla gelişen teknolojide rekabet etmek şöyle dursun, onu kullanmakta bile yetersiz kalacak olan gelecek nesillerimize, pozitif bilimlerin ışığında eğitim olanaklarını hazırlama görevimiz vardır.

Aksi halde, bilimin kölesi ve bilimi kullananların uşağı olmaktan kurtulamazlar…

Onlara böyle bir kötülük yapma hakkımız yoktur!

PISA 2022 Raporu’na göre Türkiye’deki her yüz öğrenciden 19’u, haftada 1 kez derse aç giriyor!

Karnı aç çocuk, derse yoğunlaşarak anlatılanları dinleyebilir mi?..

Okuduğunu anlayamayan bir öğrenci dinlediğini anlayabilir mi?..

Siz hiç aç karnına uyumayı denediniz mi?!

***

Atanmayı bekleyen öğretmenler hakkında bir şey söyleyen yok ama görevdeki öğretmenlerimizin de yeterlilik düzeyinin orta ve ortanın altında olduğu da rapora bağlanmıştır…

***

Can alıcı soru şudur:

AKP’nin “sessiz devrim” olarak isimlendirdiği “karşı devrim” 21 yılda ne kadar yol almıştır?

Gelin bu sorunun yanıtını “sessiz devrim”in sürekli kazanan liderinden dinleyelim.

Reis, Haliç Kongre Merkezi’nde “Dünya İnsan Hakları Günü” programında şöyle konuştu:

Son 21 yılda hayata geçirdiğimiz sessiz devrimlerle vatandaşlarımızın Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde kayıtlı hak ve özgürlüklerini kullanmalarını kısıtlayan pek çok engeli ortadan kaldırdık. Cebinde ay yıldızlı kimlik taşıyan herkesin hayatın tüm alanlarında bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı olarak muamele görebilmesini temin ettik. Ülkemizde hiç kimsenin kökeni, inancı, ibadeti, meşrebi, dili, kıyafeti, sakalı, başörtüsü, hülasaten dini ve kültürel tercihleri sebebiyle ötekileştirildiği bir iklimi asla kabul etmedik, aksini savunduk. Eğitim hayalleri üniversite kapılarında yıkılan kızlarımıza yönelik ayrımcılığa biz son verdik. Kılık kıyafetinden dolayı iş hayatından, devletten, bürokrasiden hatta ve hatta siyasetten dışlanan kadınlarımıza haklarını yine biz teslim ettik. Ülkemiz kadınları seçilme hakkını, yani parlamentoda hiçbir kısıtlama olmadan görev yapma imkanını tam manasıyla bizim dönemimizde kullanabilmiştir.”10

Muhalefet partileri nedense bu sözleri duymadılar!..

***

Benden bu kadar, umarım yanıtını aradığınız başka sorunuz kalmamıştır!..

1  OECD, 14 Aralık 1960 tarihinde imzalanan Paris Sözleşmesi’ne dayanılarak, 1961’de kurulmuştur ve savaş yıkıntıları içindeki Avrupa’nın Marshall Planı çerçevesinde yeniden yapılandırılması amacıyla 1948 yılında kurulan Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü‘nün (OEEC) doğrudan mirasçısıdır. Üyelerinin büyük bir bölümü Avrupa Birliği ve İngiliz Uluslararası Topluluğu (İUT) üyeleridir, çoğunluğu da gözlemci üyelerdir. OECD ülkeleri sanayileşmiş ve gelişmekte olan ülkelerden oluşmaktadır. Örgüte günümüzde 38 ülke üyedir.

2 İngilizce: Programme for International Student Assessment (PISA), Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı.

3 OECD Eğitim ve Beceriler Pisa Direktörü Andreas Schleicher: “PISA’nın amacı okullara ve politikacılara yardımcı olmak ve politikalacıların bilinçli kararlar almalarını sağlamaktır” diyor.

7 Bu konuda MEB’nın hazırladı “özet” de şöyle deniliyor: “2022’de birçok öğrencinin, öğrenmeye elverişli olmayan disiplin koşullarında matematik öğrendiği anlaşıldı. OECD ortalaması yüzde 23 iken, Türkiye’deki öğrencilerin yüzde 42’si derslerin çoğunda veya tamamında verimli çalışmıyor. Yüzde 30’u öğretmenin söylediklerini dinlemiyor. Yüzde 23’ünün dijital cihazlardan dikkati dağılıyor.”

https://www.ciddigazete.com/pisa-raporuna-meb-sansuru

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir