KONUK YAZARLAR

ZURNANIN “ZIRT” DEDİĞİ YERDEYİZ!..Büyük usta karısına yazdığı mektupta:Ölüm
bir ipte sallanan bir ölü.
Bu ölüme bir türlü
         razı olmuyor gönlüm.
Fakat 
emin ol ki sevgili;
zavallı bir çingenenin
         kıllı, siyah bir örümceğe benzeyen eli
                       geçirecekse eğer 
                             ipi boğazıma,
mavi gözlerimde korkuyu görmek için 
                        boşuna bakacaklar 
                              Nâzım'a!” diyor. (1)

Dünya nüfusunun yüzde 23’ünü oluşturan Müslümanların, ki bunların sayısı 1 milyar 570 milyonu geçiyor, dini İslâm’a göre, insan (adam) öldürme fiili:İnsanların birbirine karşı işlediği en ağır suç ve günahtır.”

Hemen bütün dinler ile ahlaki öğretilerde ve hukuk düzenlerinde ağır bir dille kınanıp yasaklanmış ve yaptırımlara bağlanmıştır.

Kuran’da; “haksız yere birisini öldürenin onun günahını da yüklenerek büyük bir vebal (günah) üstlendiği ve âdeta bütün insanlığı öldürmüş gibi ağır bir suç işlediği belirtilir.(2)

Benzer ifadeler (3), Ahd-i Atik’te de vardır. (4)

Yanlışlıkla olması dışında; Allah tarafından “dokunulmaz” kılındığı belirtilen hiçbir cana kıyılmaması özellikle öğütlenmektedir. (5)Haksız yere” ve bilerek adam öldürmenin dünyevî cezasının “kısas”, (6) uhrevî cezasının da cehennemde ebedi kalış olduğu bildirilir. (7)

Fıkıh’ta (8) “haklı sebeplerle” insan öldürmeye izin verilmektedir. (9)

İslam Hukukuna göre ölüm cezasını “kamu adına” yetkili kişi ve kurumlar verip, uygulayabilirler.

Şahısların, kendi başlarına bir insana ölüm cezası verip, uygulamaları söz konusu olamaz...

***
Türk Ceza Kanununda (TCK) insan öldürme suçu 81. maddede düzenlenmiştir:

Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.”

Suça azmettirme ise, TCK Madde 38’de düzenlenmiştir:Başkasını suç işlemeye azmettiren kişi, işlenen suçun cezası ile cezalandırılır.

***

Şimdi gelelim zurnanın “zırt” dediği yere:

Konya'nın Selçuklu ilçesindeki Kayalar Camisinde; cami İmamı Ahmet Gür, cuma vaazı sırasında, meslektaşlarının öldürülmesine tepkilerini protesto ile gösteren doktorları hedef alan bir konuşma yaptı.

Dedi ki:Doktorlar dedi ki, bugün grevdeyiz. Öldürmez misin sen? Dövmez misin, sövmez misin?” (10)

İmam efendi, cahil insanları doktorlara karşı suç işlemeye azmettiriyor.

Hem de camide.

Hem de dini bir görevi ifa ederken.

Hem de orada bulunan insanların inandığı İslâm dinine göre insan öldürmek kesinkes yasaklanmışken...

Dinin siyasallaşması veya siyasetin dini, din olmaktan çıkarması buna denir işte...

***

Bu vaazdan etkilenerek bir doktor öldürülürse eğer, yürürlükteki yasalarımıza göre “katil” gibi başı secdeye giden İmam Ahmet Gür de o cinayetten sorumlu olacaktır...

İmamın maaşı bizden alınan dolaylı ve dolaysız vergilerle ödeniyor...

***

Siyasete dinin karıştırıldığı, dinin siyasileştiği, siyasetin dini istismar ettiği her ülkede, bu tür “densizlikler” ve “dinsizlikler” yaşanmaktadır...

***

Laikliğin önemi, bu üzücü olay nedeniyle bir kez daha öne çıkmıştır...

***Laiklik:

Toplum ve devlet düzeninin akla ve bilime dayalı olmasıdır.

Din-devlet ayrımı ya da din ve vicdan özgürlüğü, bu bütünün birer parçasıdırlar.

Laikliğin ortaya çıkmasını zorunlu kılan iki temel neden vardır:

Birincisi; farklı inançtan insanların barış içerisinde bir arada yaşamalarını sağlamak.

İkincisi; değişen koşullara, aklın ve bilimin ışığında çözüm arama yolunu açık tutmaktır.” (11)

***

Ortaçağ karanlığına doğru bu hızlı gidişin sorumlusunu aramıyoruz artık!

Tüm enerjimizi bu çıkmaz yoldan dönmeye harcamalıyız.

Rehberimiz Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün önümüze koyduğu çağdaş medeniyet yoludur.

1542’de Alman köylülerinin ayaklanması ile başlayan ve 106 yıl süren “din savaşları”nı (12) yaşamadan, elde ettiğimiz bu önemli kazanımın değerini bilmezsek, canımız çok daha yanar, çoook!..

Ve daha da önemlisi:

Torunlarımıza çok kötü bir miras bırakmış oluruz...

Av. Cemil Can
DİPNOTLAR:

(1)

KARIMA MEKTUP

Bir tanem!
Son mektubunda:
"Başım sızlıyor
      yüreğim sersem!"
            diyorsun.

"Seni asarlarsa
    seni kaybedersem;"
            diyorsun; 
                  "yaşayamam!"

Yaşarsın karıcığım,
kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgârda;
yaşarsın, kalbimin kızıl saçlı bacısı
en fazla bir yıl sürer
         yirminci asırlarda 
                   ölüm acısı.

Ölüm
bir ipte sallanan bir ölü.
Bu ölüme bir türlü
           razı olmuyor gönlüm.
Fakat 
emin ol ki sevgili;
zavallı bir çingenenin
            kıllı, siyah bir örümceğe benzeyen eli
                         geçirecekse eğer 
                               ipi boğazıma,
mavi gözlerimde korkuyu görmek için 
                         boşuna bakacaklar 
                                Nâzım'a!

Ben, 
alaca karanlığında son sabahımın
dostlarımı ve seni göreceğim,
ve yalnız
yarı kalmış bir şarkının acısını
                toprağa götüreceğim...

Karım benim!
İyi yürekli,
altın renkli,
gözleri baldan tatlı arım benim;
ne diye yazdım sana
             istendiğini idamımın,
daha dava ilk adımında
ve bir şalgam gibi koparmıyorlar 
             kellesini adamın.
Haydi bunlara boş ver.
Bunlar uzak bir ihtimal.
Paran varsa eğer
             bana fanila bir don al,
tuttu bacağımın siyatik ağrısı,
Ve unutma ki
daima iyi şeyler düşünmeli
             bir mahpusun karısı.

(2) El-Mâide 5/28-32

(3) Tekvîn, 4/1-8

(4) Kutsal Kitap’ın birinci yüzyılda Grekçe kaleme alınan yazılarına “Yeni Ahit” adı verildi.

(5) El-En‘âm 6/151

(6) Kısas, Kasten adam öldürme ve müessir fiil (etkili eylem) suçlarında, suçlunun işlediği fiile denk bir ceza ile cezalandırılmasıdır.

(7) El-Bakara 2/178; En-Nisâ 4/93; El-Mâide 5/45

(8) Fıkıh, İslâm ibadet ve hukuk ilmi

(9) Savaşta düşmanın öldürülmesi “haklı sebep” kabul edilir.

(10) https://www.odatv4.com/guncel/imam-cuma-hutbesinde-boyle-seslendi-grevde-olan-doktoru-oldurmez-misin-sen-243953

(11) https://tr.pinterest.com/pin/605452743636745238/

(12) https://tr.wikipedia.org/wiki/Kategori:Avrupa%27da_din_sava%C5%9Flar%C4%B1

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir