KONUK YAZARLAR

İŞİNİZE KARIŞMAK GİBİ OLMASIN DA:

Türkiye kısa adı “İstanbul Sözleşmesi”; Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ni 10.02.2012 tarih ve 2012/2816 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylamıştır.

Sözleşmenin 76. maddesine göre:

“Katılan her devlet açısından Sözleşme, katılım belgesinin Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği’ne verilmesinden sonraki üç aylık sürenin sonunu izleyen ayın ilk gününde yürürlüğe girer.”

Bu süreç tamamlanarak Sözleşme, 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin “Oylama” başlıklı 3. maddesine göre ise:

“Milletlerarası anlaşmaların onaylanması …. bunların hükümlerinin uygulanamsını durdurma ve bunları sona erdirme, Cumhurbaşkanı kararı ile olur.”

Buna göre, Cumhurbaşkanı 19 Mart 2021 tarih ve 3718 sayılı kararı ile Sözleşme’yi yürürlükten kaldırmıştır.

Başka bir ifade ile 3718 Sayılı Kararname yayınladığı gün, yani 19 Mart 2021 günü yürürlüğe girmiştir…

Şöyle bir durum ortaya çıkmaktadır:

Sözleşmeye göre halen yürürlükte olan İstanbul Sözleşmesi, Cumhurbaşkanı kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır…

Bu durumda Sözleşme, yürürlükte midir değil midir?

Bu sorunun yanıtını, Anayasa’nın 90. maddesinin 5. fıkrasında bulacağız:

Anayasamıza göre, İstanbul Sözleşmesi kanun hükmündedir.

Ve:

Yine Anayasamıza göre Sözleşmeler ile diğer kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi söz konusu olduğunda, Sözleşme hükümleri esas alınır.

BU DURUMDA; İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YÜRÜRLÜKTEDİR diyebiliriz.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İSE “YOK HÜKMÜNDE”DİR…

Böyle konuşmak yakışık almazsa, o zaman:

“SÖZLEŞME, HEM YÜRÜRLÜKTEDİR, HEM DE DEĞİLDİR!” demek zorunda kalacağız…

Av. Cemil Can

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir