KONUK YAZARLAR

EN İYİ KÜRT!..

BİRLİKTE YAŞAMA İRADESİ” ÜZERİNE SAMİMİ VE BOL ÜNLEMLİ BİR DİYALOG!..

En iyi Kürt ölü olandır fikri yanlıştır; ölüler kalanlara mesaj veremezler. Sağlarla her konuyu açık açık konuşmak gerekir.

Samimi bir Kürt vatandaşımız ile yemek molası verdiği inşaatta konuştum. Havadan-sudan, Koronadan, Tek Adam Rejimi’nden ve günlük yaşama dair olan bölümleri geçiyorum. Konuşmamızın sadece ilginç bulduğum “birlikte yaşama iradesi” üzerine olan kısmını veriyorum:

-Türklerle Kürtlerin ortak yaşama iradesi sakatlandı mı da ayrı bir devlet kurmak istiyorsunuz?

-Sakatlanmak da ne kelime, tamamen ortadan kalkmıştır!..

-Bu demek ki, ayrılıp Doğu’da bir devlet kurduğunuzda, Batı’daki Kürtlerin oraya yerleşeceğini umuyorsunuz…

-!..

-Susmak olmaz, bu soruya cevap vermen gerekir. Dinliyorum:

-İsteyen Batı’daki malını mülkünü satıp “Kürdistan”a göç eder, isteyen yerinde kalabilir.

-Bu durumda yerinde kalanlar için Türklerle bir arada yaşama iradesinin yok olmadığını kabul ediyorsunuz!

-!..

-O halde şöyle bir sonuca ulaşabiliriz:

BATI’DA YAŞAYAN KÜRTLERİN TÜRKLERLE ORTAK YAŞAMA İRADESİ ZEDELENMEMİŞ AMA DOĞU’DA YAŞAYANLARIN ZEDELENMİŞTİR.

-Olabilir…

-Sana göre bu önerme doğru olabilir mi?

-!..

-Bu durumda şunu da söyleyebiliriz:

Kürtlerle Türkler Doğu’da birlikte yaşayamaz, ama Batı’da yaşayabilirler.

-Olabilir.

-Yani bazı yerlerde birlikte yaşayabilirler, bazı yerlerde yaşayamazlar!

-!..

-Kürtler, Türklerle birlikte hem yaşayabilirler, hem yaşayamazlar demiş oldun. Bu cümleyi bir daha düşün ve istiyorsan düzelt.

-!..

-Sustuğuna göre, birlikte yaşama duygusu yok olmamış demektir.

-!..

-Peki, Doğu’da yaşayan Kürt vatandaşlarımıza bu duyguyu yaşatan kimdi?

-Devleeet.

-Devlet, ne yaptı da Kürtler böyle hissetmeye başladılar?

-Doğu’yu ihmal etti, yatırım yapmadı ve bu yüzden de Kürt halkı cahil kaldı.

-Bu mantığa göre Devlet’in diğer bölgelere; örneğin Karadeniz Bölgesi’ne yatırımlar yaptığı kabul ediyorsunuz. Bu yatırımlardan birkaç örnek verebilir misin?

-!..

-Diğer bölgelerden de örnekler verebilirsin.

-!..

-Türkiye’de yatırımları özel sektör yaptı ve bunu da ulaşım faktörünü göz önünde tutarak Batı’ya yaptı.

Doğu’nun arazi yapısı nedeniyle Kürt adamları dahi buraya yatırım yapmadılar. Buna ne diyeceksin?

-!..

-Doğu’ya yatırım yapılamamış olmasının ve Kürt halkının cahil kalmasının nedeni: PKK’nın; 45 yıldır okulları ve işyerlerini yakması, öğretmenleri öldürmesi ve can güvenliği yok etmesi olabilir mi?

-!..

Son bir soru:

Emperyalizmin desteği ile bağımsız bir devlet kurulabileceğine inanıyor musun?

-!..

-Cevap vermedin. O zaman bir soru daha soruyorum:

Emperyalizmin desteği ile kurulan uydu bir devlet, ilerleyen tarihlerde bağımsızlığını kazanabilir mi?

-Kazanabilir.

-Nasıl?

Bağımsızlık savaşı vererek.

-Ekonomik bakımdan oldukça zor durumda bulunan Türkiye’ye karşı, silahlı mücade vererek başarılı olamayan PKK’nın, çok daha güçlü ordu ve silahlara sahip ABD’ye karşı savaşıp kazanma şansı var mı?

Üstelik daha başlangıçta ABD’ye “kara gücü” olmayı da kabul etmişlerdir.

Komutanlarını” ve üst düzey örgüt yöneticilerini ABD’nin atadığı bir “ordu”, ABD’ye karşı savaşıp da kazanacak öyle mi?

-Mustafa Kemal ve arkadaşları da ekonomik yönden zayıftı ve onlar emperyalizme karyı savaşıp başardılar. Kürtler de kazanırlar.

-Ama Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları, Anadolu topraklarında yaşayan tüm etnik unsurları bir Millet olarak kabul edip, birlikte hareket ederek Bağımsızlık Savaşı’nı kazandılar.

Siz ise ayrışarak ve ayrılarak böyle bir savaşı kazanabileceğinizi iddia ediyorsunuz.

Bu düşüncenin Dünyada bir örneği var mı?

-!..

-Bir tek örnek veremedin.

Türk askerine karşı düşmanlık edenlerin, düşmana askerlik ettikleri söylenir…

Buna ne dersin?

-!..

Başta PKK olmak üzere tümü Kürt ayrılıkçılar, haksız bir zemin üzerinde, hayali şeyler anlatarak Kürt halkını kandırıyorlar, onları olmayacak şeyleri tekrar ederek şartlandırıyorlar. Böylece emperyalizme karşı savaşacak olan unsurlar, emperyalizimin hizmetine girip, düşmana asker oluyorlar…

Ben de böyle düşünüyorum.

-!..

Av. Cemil Can

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir