KONUK YAZARLAR

-ÖZÜR-

EKİM AYININ İLK HAFTASINDA YAPILMASI KANUN GEREĞİ OLAN BARO GENEL KURULLARININ, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VEYA YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI İLE 1 ARALIK 2020 TARİHİNE KADAR ERTELENMESİ ÜZERİNE YAPTIĞIM HATALI YORUM NEDENİYLE TAKİPÇİLERİMDEN ÖZÜR DİLİYORUM!..

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi veya Yüksek Seçim Kurulu kararı ile baroların genel kurulları ertelendiği şeklindeki haberler üzerine, pek çok kişi gibi ben de kısa bir yorum yapmıştım.

Avukatlık Kanunu’na (m.82)  göre, baroların seçimleri iki yılda bir ekim ayının ilk haftasında yapılması yasal zorunluluktur.[1] 

Görüldüğü gibi baroların genel kurullarının ne zaman yapılacağı kanun ile düzenlenmiştir.

Kanun hükümlerinin ancak bir başka kanun hükmü ile DEĞİŞTİRİLMESİ söz konusu olabilir.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) görev ve yetkileri arasında kanun hükümlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak yoktur.

“Normlar Hiyerarşisi’nde[2] en alt sıralarda bulunan genelgeler ile de kanun hükümlerinin uygulanmasını ertelemek söz konusu olamaz.

Öyle bir girişimde bulunulursa bu açıkça hukuka aykırı olur.

Bu tür girişimlerin hukuktaki adı ‘FONKSİYON GASPI’DIR..

Dolayısıyla, bu yönde alınan YSK kararı veya İçişleri Bakanlığı genelgesi yok hükmünde kabul edilir…

Şöyle de söyleyebiliriz:

Bu tür kararlar, KUVVETLER AYRILIĞININ fiilen ortadan kaldırılmış olmasına tipik bir örneklerini teşkil ederler.

 Bu olayı da bu boyutu ile irdelemek ve eleştirmek son derece isabetlidir…

***

Ben de öyle yaptım.

Lakin hatayı düştüğümü anladım.

Gelişmeleri ilgili tek bir kanuna bakarak yorumlarsak hataya düşme olasılığımız yükselir.

Nitekim:

Bu konu ile ilgili olarak, bir de Umumi Hıfzıssıhha Kanunu[3] vardır.

Bu kanuna göre, salgın hastalık söz konusu olduğunda il hıfzıssıhha kurullarının gerekli tedbirleri alacakları ve bu tedbirlere herkesin uymakla yükümlü olduğu hüküm altına alınmıştır.

Hal böyle olunca; Avukatlık Kanununa göre ekim ayının ilk haftasında baroların genel kurullarını yapmaları kanun hükmü iken, bir başka kanun ile bu hükümlerinin uygulanması ile bu zorunluluk,  1 Aralık 2020 tarihine kadar ertelenmiştir.

Yani birbiriyle yarışan davalar/haklara benzer bir durum söz konusudur.

Bir olay karşısında hangi kanun hükmünün öncelikle uygulanacağını belirlemek gerekir; zira uygulanabilir durumda iki ayrı kanun hükmü vardır.

Peki, öncelik hangi kanun hükmündedir?

Hiç kuşku yok ki, halk sağlığı ile ilgili kanun hükümlerinin uygulanması önceliklidir.

Dolayısıyla bir genelge veya YSK kararı ile kanun hükmünün uygulanmasının “engellendiği” şeklindeki önceki yorumum, eksik ve hatalı olmuştur…

Düzeltip özür diliyorum…

Av. Cemil Can


[1] https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=1136&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5

[2] Normlar hiyerarşisi, hiyerarşik sıradaki hukuk kurallarından altta bulunan kuralın kendi üstündeki kurala aykırı olmamasıdır.

[3] https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.1593.pdf

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir