KONUK YAZARLAR

BU KAFALAR İLE…

seyhin_ipi

 

Dokuz Eylül Üniversite’sinin akademik yıl açılışında konuşan Reis:

“Türkiye nasıl oluyor da dünyanın en büyük 500 üniversitesi arasında esamisi okunmuyor? Eğitimde alt yapı ve kapasite bakımından büyük mesafe kat etmemize rağman, içerik ve sistemde büyük sıkıntı var” diyerek, hem sordu hem sitem etti.

Aslında yakıcı gerçeğin altını çizdi. (1)

Reis’e yanıt, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın’dan geldi.

Rektör Hazretleri:

“Cumhurbaşkanına itaat etmek farz-ı ayn’dir… İtaat etmemek savaştan kaçmak gibi haramdır” dedi.

Ramazan Efendi, yüksek lisansını yurtdışında yapmış bir elektrik-elektronik mühendisidir.

Dini terimlerle meramını ifade etmesinin bir nedeni vardır mutlaka; esas uğraş alanının pozitif bilim olduğunu gözardı etmemek gerekir!..

***

Hoca Efendinin ne anlatmak istediğini anlayabilmek için “farz” ve “farz-ı ayn” sözcüklerinin anlamını bilmek lazım.

Farz: Tanrı’nın yapılmasını acık ve kesin olarak emrettiği şeylerdir.

Farzları terketmek haramdır, yapılmalarına önem vermeyenler, kafir olurlar…

Farz-ı ayn: Yükümlü olan her Müslümanın bizzat kendisinin yapması gereken farzlardır.

Örneğin; yapılması ya da sakınılması emredilen dinin hükümlerini öğrenmek farz-ı ayn’dır.

Taşaltın demek istiyor ki:

“Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan’a itaat etmek” dinin hükümlerini öğrenmek değerinde bir Tanrı buyruğudur!

İtaat etmeyenler kafirdir!

Üniversitenin başına bu kafayı taşıyan bir adam gönderildiğinde; o üniversitede pozitip bilim yapılabilir mi?

Böyle bir üniversite, bilimle uğraşan dünya üniversiteleri arasına katılabilir mi?

***

Uzmanlık alanı Ortaçağ Tarihi olan Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağır Akça, yayın yönetmenliği yaptığı Şamil İslam Ansiklopedisi’nde “mürted” kelimesi şöyle açıklanıyor:

“Kafirlerin uydukları İslam dışı ideolojilerin doğru olduğuna inanmak; anıt, mezar ve ölülere tapınmak; Yahudilik, Hrıstiyanlık, Komünizm, Kapitalizm, Demokrasi, Sosyal Demokrasi vb. şirk düzenlerini doğrulamak.” (2)

“Mürted” sözcüğü Müslümanlığı bırakıp, başka dinlere geçenler için kullanılıyor.

Mürtedin cezası, eğer tevbe etmezse öldürülmektir…

Rektör Akçay’a göre; İslam bir “ideolojidir”, İslam dışı ideolojilerden; Komünizm, Kapitalizm, Demokrasi ve Sosyal Demokrasi “şirk” düzenleridir.

Şirk: İslam’da Tanrı’ya ortak kılma anlamına gelen bir kavram olup, en önemli iman sorunudur.

Bu önermeye göre, “Demokrasi”yi benimseyenler “şirk” düzenini benimsemiş kimselerdir.

O kadarla kalsa iyiydi.

Kuran’a göre Allah’a şirk koşmak, günahların en büyüğüdür.

Tanrı, kendisine şirk koşanları affetmeyeceğini buyurmuştur. (3)

Hoca Efendiye göre, “demokrasi”yi benimseyenler şirke bulaşmış kişilerdir ve günahların en büyüğünü işlemekle hiçbir zaman affedilmeyeceklerdir…

!..

***

Uluslararası İlişkiler Uzmanı olan Sebahattin Zaim Üniversitesi eski Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zaim Arı, bir canlı yayın programında:

“Okuma oranı arttıkça beni hafakanlar basıyor, ben her zaman cahil halka güvendim” demişti…(4)

Reis, bu açıklamasından sonra Arı’yı YÖK Denetleme Kurulu Üyeliğine atadı…

?..

***

Üniversitelerimizin durumu böyle olunca; sarıklı, sakallı, cübbeli sahtekarlar TV kanallarına üşüştü:

“5 adet nazar duası, 5 adet cin mektubu, 5 adet aile için muhabbet ayeti, Esrar-ül Ercan kitabı ve bir adet korunmuş sır”rı 49 TL + Kargo ücreti ile satışa sunuyorlar… (5)

Alıcısı var!

Yurttaşı bu tür istismarlardan korumakla görevli olan Devlet, bu adamlar hakkında ne gibi işlem yaptı, doğrusu bilmiyorum.

Sosyal Medya ortamındaki daha ilginç bir paylaşım hala dolaştırıldığına göre; din ve dince kutsal sayılan değerleri sömürenlerin arkalarında kuvvetli bir el olmalı.

Şeyhinin ipini tutunca, günahlarının af olacağına inananlarla aynı ülkede yaşıyoruz… (6)

O bakımdan olup bitenler doğrudan doğruya bizi de ilgilendiriyor.

Reis, bu insanların oylarını alarak iktidara gelmiştir ve onların desteği ile iktidarını sürdürüyor.

Adamlar halkı cahil bırakmak, Ortaçağ’ın karanlığında yaşatmak için adeta seferberlik ilan etmişler.

Bu kafalar bilim üretebilir, dünya ile yarışabilirler mi?

Son yıllarda yaşanan rezillikleri Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil derledi. (7)

Okuyunca insan kan ter içerisinde kalıyor!

 

Cemil Can

 

DİPNOTLAR:

 

(1) http://www.egitimcaddesi.com/turk-universiteleri-neden-500-icinde-yer-almiyor/

 

(2) http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/egitim/949545/Artuklu_Universitesi_rektorunun_fetvasi__Demokrasinin_cezasi_olumdur.html

 

(3) https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/Nis%C3%A2-suresi/541/48-ayet-tefsiri

 

(4) https://www.sozcu.com.tr/2016/egitim/olay-profesor-bulent-ariya-yeni-gorev-1566569/

 

(5) https://odatv.com/5-adet-cin-mektubu-49-lira-1608171200.html

 

(6) https://www.youtube.com/watch?v=XoH4o5tnodQ

 

(7) https://www.sozcu.com.tr/2018/yazarlar/yilmaz-ozdil/mehmet-akifin-tee-100-sene-once-yazdigi-ibret-olmali-2713345/