KONUK YAZARLAR

“DİYANET ORDUSU”!..

 misiroglu3_16_9_1541840582-880x495

Anayasamızın 136. maddesi, Diyanet İşleri Başkanlığının görevlerini “laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek” yerine getirir hükmünü amirdir. (1)

4121 Sayılı Kanununun “Görev” başlıklı 1. maddesi: “ İslam Dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak üzere” Diyanet İşleri Başkanlığının kurulduğunu açıklar. (2)

Mevzuat son derece açıktır:

Diyanet İşleri Başkanlığı görevlerini yerine getirirken laiklik ilkesi doğrultusunda hareket edecektir.

Bütün siyasi görüş ve düşüncelerin dışında kalacaktır.

Ve:

Milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinecektir…

***

Son Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş, bir gün sonrası Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 80. yılı olmasına rağmen, 9 Kasım Cuma Hutbesinde adını anmaması haklı olarak tepkiyle karşılandı.

Başkanın aynı gün Cuma Namazından sonra, resmi kıyafetini giyerek Kadir Mısıroğlu’nu ziyaret etmesi ise oldukça anlamlıdır.

Kadir Mısıroğlu’nun evinde gerçekleşen görüşme fotoğraflarının Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından fotoğraflanarak servis edilmesi daha da anlamlıdır.

Gelen tepkiler üzerine Başkanlığın yaptığı; Kadir Mısıroğlu’nun evde ziyaret edilmesinin “insani amaçlı” olduğu şeklindeki açıklama ise ziyaretten daha kötü etki yaptı.. (3)

Zira “tarihçi ve yazar” olarak tanıtılmak için çok özel çaba gösterilen Kadir Mısıroğlu:

Keşke Yunan galip gelseydi. Ne hilafet yıkılırdı. Ne Şeriat Yıkılırdı(4) sözleri ile hafızalarımıza kazınmıştır.

Kendi ağzından itiraf ettiği gibi bu zat; Cumhuriyet düşmanıdır, hilafet ve şeriat yanlısıdır…

Böyle kişiliğe sahip birini, Diyanet İşleri Başkanı’nın resmi kıyafetiyle evinde ziyaret etmesini “insani amaçla” açıklamak olanaksızdır.

Ziyaret Diyanet İşleri Başkanlığı adına yapılmıştır.

Başkanın davranışı hem Anayasaya hem Teşkilat Yasasına hem de Devlet Memurları Yasasına aykırıdır…

***

9 Kasım tarihli Resmi Gazetede Diyanet İşleri Başkanlığına 8489 kadro ihdas edildiği yazmaktadır. (5)

Başkanlığın bütçesi; Eğitim, Sağlık, Kültür ve Turizm Bakanlıkları bütçelerinin toplamından daha fazladır. (6)

2017 yılı itibariyle Diyanet’in personel sayısı: 109.332’dir. (7)

Erdoğan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Külliye’de düzenlenen programda:

“140 bin kişilik böyle bir ordunun olduğu yerde neden beklediğimiz neticeleri alamıyoruz?” ifadelerini kullandığını hatırlıyoruz… (8)

Demek 140 bin kişilik ordu!

100 bin imam-müezzin, 20 bin kadrolu kuran kursu öğretmeni, 20 bin geçici Kuran kursu öğretmeni, 3 bin vaiz ve 125 müftü…

İmamlar, her yerleşim biriminde varlar, onların açıktan desteklediği bir partiyi kim yenebilir ki?

***

Diyanet İşleri Başkanlığı Hukuk Müşavirliği 9-12 Ekim tarihlerinde Kızılcahamam’da bir çalıştay düzenlediğini biliyoruz.

Çalıştayda, “siyaset yasağı”nın yeniden tanımlanması kararı alındı.

Diyanetin hukukçuları siyaset yasağının nasıl delineceğini tartıştılar.

Bir yolunu bulacaklarına en ufak kuşkum yok!

Bir yönetmelikle, Anayasa yargısı dışına çıkabileceklerine inanıyorum.

Yargı ile imamlar arasında çıkacak olası tartışmadan imamların galip çıkacağı da kesindir…

“Andımız” tartışmalarını izleyenler, bir de yakında verilecek olan Danıştay İdari Dava Daireleri kararını görsünler, ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız…

***

Siyaset yasağı kalktıktan sonra, siyasette sıkça kullanılan; yalan, riya, sahtekarlık, hile gibi ahlak ve din dışı argümanları din adamları nasıl kullanacaklar çok merak ediyorum.

Siyasetteki kirlilik, siyasetle ilgilenen din adamları eliyle dine de bulaştırılacak.

Din bezirganı” nitelemesi sarık ve cüppe giyen imamlara pek yakışacak gibi!

Örneğin; siyasi rakibi hakkında ağır eleştiriler yapan bir imamın arkasında, rakipleri namaz kılar mı bilmiyorum.

Camiye siyaset girince cemaat da bölüneceğine göre, muhalefette kalan cemaate kim bilir imam nereden bulacaklar.

İthal edilebilir mi?

140 bin kişilik “Diyanet ordusu” içerisinde, Reis’e muhalif bir tek imam gösterin bileğimi keseyim!

***

Siyaset yasağı kalkan imamlar, kendileri ile aynı görüşte olmayanları “kafir” ilan ederse ne olacak?

Cumhuriyetin cenaze namazını kıldırmak için abdest alanlar, bizim cenaze namazlarımızı kıldıracaklar mı acaba?

Bir süre sonra siyasetle ilgilenen imamların, silah taşıma ihtiyacı ortaya çıkacak.

Bir de bu “ordu”nun silahlı halini düşünün!

***

Kim ne derse desin; Reis, karşıdevrimi yapmıştır.

Şimdi Cumhuriyetin temel kurumlarını dönüştürüyor…

İhanet çizgisinde yürüyen muhalefet ise, birkaç belediyeyi kazanarak bu sürecin tersine çevirebileceği umudunu kitlelere aşılıyor.

İmkansız bir şey!

Mühürsüz oldukları için geçersiz olan oyların, “geçerli” sayılarak Anayasanın değiştirilmesine direnemeyenlerin peşinden bir adım bile atılmaz.

Görünüşü kurtarabilmek için “Adalet Yürüyüşü” ile halkın gazını alan bu zavallılar sayesinde karşıdevrim başarıldı.

Ar damarı çatlayanlar pek yakında “Diyanet ordusu”na katılırlarsa şaşırmam…

Cemil Can

DİPNOTLAR:

(1) http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709.pdf

(2) http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.633.pdf

(3) https://www.yeniakit.com.tr/haber/diyanet-erbasin-kadir-misiroglu-ziyaretine-dair-aciklama-yapti-543213.html

(4) https://www.youtube.com/watch?v=v0TSyJ8_8LA&fbclid=IwAR1qcrqbYBwEyeWdtkXC76vBTG4aF2UWB7omMdTuRc5_1mY-gL6k2qsOF8c

(5)http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181109.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181109.htm

(6) https://www.sozcu.com.tr/2018/ekonomi/diyanetin-butcesi-istihbarati-5e-katladi-2678028/

(7) https://www.muftulukhaberler.com/diyanet-isleri-baskanligi-personel-sayisini-acikladi/1933/

(8) https://www.yenicaggazetesi.com.tr/erdogan-140-bin-kisilik-bir-ordu-207538h.htm