KONUK YAZARLAR

CHP İSTANBUL İL BİNASININ SATIN ALINMASINDA YAPILAN “YOLSUZLUK”!..

 

Türkiye’de emlâk alım satımları Tapu Sicil Müdürlüklerinde resmi senetle yapılır.

Önce Emlâk Alım Vergisi alım-satım bedeli üzerinden ilgili belediye veya vergi dairesine yatırılır.

2022 yılı itibari ile yüzde 4 olan alım satım vergisinin dağılımı; alıcıdan yüzde 2, satıcıdan yüzde 2’dir.

Ayrıca 400 TL döner sermaye harcı ve 750 TL kadastro ücreti de alınır…

***

Emlâk vergisi değeri, taşınmazın bulunduğu bölgeye, büyüklüğüne, kullanım amacına ve diğer faktörlere göre Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından Emlâk Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük (*) hükümlerine göre belirlenir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, taşınmazların kaydedildiği ve değerlerinin belirlendiği resmi bir kurumdur.

Hazırlanan listeler çoğunlukla yerel yönetimlerde bulunurlar…

İlgili Belediyeden “vergi borcu ödenmiştir” şeklinde yazı getirildikten sonra, Tapu Müdürlüğü’nde devir işlemini gerçekleştirir.

Kural budur…

***

Genel olarak emlâk vergisine esas değerler (güncel) rayiç değerlerden düşük kalırlar.

Bu yüzden resmi senette satış bedeli emlak vergisine esas değer olarak gösterilirken, rayiç bedelle arasındaki fark satıcıya haricen ödenir.

Uygulama böyledir…

***

Vergi daireleri herhangi bir şekilde satış bedelinin emlâk vergisine esas değerden fazla olduğunu öğrenirse, aradaki farkın da vergisini alırlar.

Öğrenemezlerse konu öylece kapanır…

***

Bu uygulamada iktidar yanlısı, muhalefet yanlısı ayrımı yoktur…

Satıcılar genellikle yüzde 2’lik vergiyi daha az ödemek için gerçek değerin bildirilmesine yanaşmazlar.

Yüzde 2’lik kısmı alıcı ödeyeceği için, onun da işine gelir ve devlete birlikte bu “kazığı” atarlar…

***

Ama bu işin asıl sorumlusu Devletti yönetenlerdir; hükumettir…

Tapu Kadarstro Genel Müdürlüğü görevini gereği gibi zamanında yapsa ve emlâk değerlerini, rayiç değerlerle uyumlu olacak şekilde güncellese sorun olmaz…

Sanırım hükümetler biraz da bilerek/isteyerek bu yolu açık tutmaktadırlar…

***

Hal böyle olunca, CHP İstanbul İl Binasının satın alınmasında kopartılan kızılca kıyametin tamamen siyasi saiklerle yapıldığı açıktır..

AKP’li belediyelerin yandaşlarına sattığı taşınmazlar da dahil olmak üzere, AKP’li olduğu bilinen bütün vatandaşların taşınmaz alım-satımları yukarıda belirttiğim gibi emlâk vergisine esas değerler üzerinden vergilendirilerek yapılmlaktadır.

Aksine bir tek örnek kimse gösteremez…

Dolayısıyla CHP İstanbul İl Binası’nın satın alınması ile ilgili bir yolsuzluk yapıldığı şeklinde oluşturulmaya çalışılan algı, haklı ve yerinde değildir…

Av. Cemil Can

(*) EMLAK VERGİSİNE MATRAH OLACAK VERGİ

DEĞERLERİNİN TAKDİRİNE İLİŞKİN TÜZÜK

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/2.5.73995.pdf

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir