KONUK YAZARLAR

“YENİ NESİL KAPİTÜLASYONLAR”!..

 

AKP iktidarının icraatlarını takip edenler; satılacak bir şeyimiz kalmadığını sanırlar!

Öğünmek gibi olmasın onlardan biri de bendim.

Bir tarım ve hayvancılık ülkesinde, tarım ve hayvancılık hızla bitme noktasına doğru giderse, açlık kapımıza dayanmış demektir derdim.

Birkaç yıldır “nass var nass; size ne oluyor!”; “faiz sebep, enflasyon neticedir” ve” ben ekonomistim ekonomist” palavraları ile vatandaşların yastığı altındaki kefen paraları bile toplandı.

Emekliler ve çalışan geniş yığınlar “açlık sınırı” altında kıvranıyorlar.

Suriyeliler, Afganlar ve Afrikalılar soframıza ortak oldular.

Yabancı ülkelerin mafya liderleri kara parayı Türkiye’ye sokup Türk vatandaşlığını aldılar.

Sokaklarda cirit atıyorlar.

Yandaş şirketlere ha bire vergi kolaylığı getiriliyor; vergi borçları af ediliyor. (1)

Vatandaşlar arasındaki uçurum her geçen gün biraz daha açılıyor…

85 milyon zavallı oturmuş Gotot’u (2) bekliyoruz!…

***

Bakalım hükümetimiz nasıl bir çözüm üretecek diye merakla bekliyoruz.

Bir sabah kalkıyoruz, “ bazı alanların orman sınırları dışına çıkartılması” ile ilgili bir kararname görüyoruz… (3)

Çoğumuz bunun ne anlama geldiğini düşünmeden haberi geçiyoruz!

O zaman şöyle söylemeliyim:

Orman sınırları dışına çıkartılan alanlar, devletin hüküm ve tasarrufu altında kalacaklar.

“Milli irade”yi temsil eden Sayın Hükümetimiz; bu alanları imara açabilir, satabilir ve dilediği gibi kullanabilir.

Başka nasıl söylenir bilmiyorum.

Kararnameden önce orman sayılan yerler artık satılabilirler!..

Ormanlarımızın satılması ile elde edilen gelirden bir kısmı çok zor durumda yaşayan vatandaşlarımıza “sosyal yardım” olarak dağıtılabilir elbette…

Peki, satılacak olan orman alanlarını kimler alacak acaba?

Cevap veriyorum:

Çay-simit hesabı yapan vatandaşlarımız değil herhalde…

Ne demiş Hoca Nasrettin:

Parayı veren düdüğü çalar…

***

Gazetelerde bir haber (4) daha dolaştırılıyor.

Haberi anlaşılır hale getiren Elektrik Mühendisyeri Odası (EMO) oldu.

EMO, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’la yapılan “enerji anlaşmaları”nı yorumladı.

Bazı maddelerinin kritik önemde olduğu vurguladıktan sonra bir de benzetme yaptılar.

İhalesiz imtiyaz verme” işlemi için “yeni nesil kapitülasyon”dur (5) dediler…

Ülkenin geleceğine “ipotek” böyle konuluyormuş…

***

Hadi bakalım şimdi doğru 5 numaralı dipnota gidelim.

Bakalım ne menem bir şeymiş bu kapitülasyonlar, görelim…

Anlaşma, TBMM’nden geçmediği halde, hükümlerine ilişkin yasa teklifi gelmiş.

İlginç değil mi?

TBMM de mi “by-pass” ediliyor!?

Sözüedilen anlaşma (6) ile teknolojide kullanılan “nadir elementler”e ilişkin madenlerin Suudi Arabistan’a bırakılmasına kapı aralanıyor…

BAE ile imzalanan anlaşma için “ihalesiz imtiyaz verme işlemidir” deniliyor.

Bu anlaşmaların açıkça ülkemizin egemenlik haklarını ihlal edici nitelikte olduğu konuşuluyor…

***

İşler bu noktaya kadar gelince, Lozan Antlaşması ile kaldırılan “kapitülasyonlar”ın ne anlama geldiğinin iyi öğrenilmesinde fayda görüyorum.

Diyorum ki, bu kapitülasyonlar meselesi son derece önemlidir; sırası gelmişken bu konuda birkaç makale (7) daha okuyalım.

Rica ediyorum, 7 numaralı bağlantıyı da açıp okuyunuz lütfen…

Yeteri kadar boş zamanınız var biliyorum…

***

Tarih baba bize şöyle bir hatırlatma yapıyor:

Osmanlının borçlanmaya başlaması kapitülasyonlarla birleşince, Osmanlı kendisini önce Düyun-u Umumiye’ye (8) teslim etmiş, ardından yabancı şirketlere çok büyük imtiyazlar vermiştir.

Sonunda da Sevr Anlaşması’nı (9) imzalamak zorunda kalmıştır.

Ve:

Efendimiz Yüce Padişahımız, Osmanlının tüm maliyesini elinde tutacak olan bir “Maliye Komisyonu” kurulmasını öngören Sevr Anlaşmasının 232. Maddesini kayıtsız şartsız kabul etmeyi içine sindirebilmiştir.

Sonrasını biliyorsunuz zaten:

Ver elini bütün dünyanın önünde diz çöktüğü İstiklâl (Bağımsızlık) Savaşı…

“Neredeeeeeeeeeeeeeeeeen nereye!”

Av. Cemil Can

DİPNOTLAR:

(1) 2023’te 1 trilyon 477 milyar lira vergi alımından vazgeçildi. Bu rakam bütçe açığından fazladır. Paranın büyük kısmı sermaye kesimine gitti. 2024 bütçesine bakıldığında; vergilerin 2/3’ten fazlasının KDV ve ÖTV gibi dolaylı vergilerden toplandığı görülmektedir. Bunun anlamı şudur:Vergiler fakir-fukaradan toplanıyor zenginlere dağıtılıyor.

https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/plan-ve-butce-komisyonu-chp-sozcusu-tureli-alinmasi-gereken-2166055

(2) https://tr.wikipedia.org/wiki/Godot%27yu_Beklerken

(3) https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231213-5.pdf

(4) https://www.cumhuriyet.com.tr/ekonomi/elektrik-muhendisleri-odasi-bae-ile-imzalanan-ozel-anlasmalari-2171365?utm_campaign=Cumhuriyet&utm_medium=SliderHaber&utm_source=Anasayfa

(5) Kapitülasyon, bir devletin bir anlaşmaya bağlı olarak başka devletlere tanıdığı iktisadi ve sosyal ayrıcalıklara denir. Kapitülasyon kelimesinin kökeninde Latince caput (baş) sözcüğü vardır. Geniş anlamıyla kapitülasyon baş eğmek, teslim anlaşması yapmak anlamlarını taşır. Tarihte kazandığı özel anlamla kapitülasyon, bir ülke tarafından başka bir ülkenin vatandaşlarına verilen ticari ayrıcalıklar bütünüdür.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Kapit%C3%BClasyon

(6) https://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=144363

(7) https://dergipark.org.tr/tr/search?q=%22Kapit%C3%BClasyonlar%22&section=articles

(8) Düyun-u Umumiye (Genel Borçlar), https://ataturkansiklopedisi.gov.tr/bilgi/duyun-u-umumiye/

(9) Sevr Anlaşması, https://ataturkansiklopedisi.gov.tr/bilgi/sevres-sevr-antlasmasi-10-agustos-1920/

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir