KONUK YAZARLAR

ŞU ÇILGIN TÜRKLER!..

Şu Çılgın Türkler!

Turgut Özakman, bu eserinde Kurtuluş Savaşı’nı yüzlerce kaynaktan derlenmiş bilgi ve belgelere dayandırarak, akıcı bir roman üslubu içerisinde anlatmaktadır.

Kitap dört ana bölümden oluşmaktadır:

Başlangıç” adı verilen ilk bölüm 28 Haziran 1914-1 Nisan 1921 tarihleri arasındaki dönemi kapsamakta ve özetlemektedir.

İkinci Bölüm; Birinci Kitap adı altında ve “Yunan Büyük Taarruzu” adını taşımaktadır. Bu bölümde yer alan alt başlıklar ise; Kütahya-Eskişehir Savaşı’na Hazırlık, Kütahya-Eskişehir Savaşı Sakarya Savaşı’na Hazırlık, Ankara’ya Yürüyüş ve Sakarya Savaşı’dır.

Üçüncü Bölüm İkinci Kitap başlığıyla Türk Büyük Taarruzu adını taşımaktadır. Bu bölümde de; Büyük Taarruza Hazırlık Afyon Güneyine Yürüyüş ve Büyük Taarruz alt başlıkları bulunmaktadır.

Roman Sonuç bölümüyle sona ermektedir.

688 sayfadan ibaret olan Şu Çılgın Türkler adlı eserin özetini aşağıdaki 13 video kaydından izleyebilir ve bilgisayarlarınıza indirebilirsiniz…

VİDEO KAYITLARI:

Birinci bölüm

İkinci Bölüm

Üçüncü Bölüm

Dördüncü bölüm

Beşinci Bölüm

Altıncı Bölüm

Yedinci Bölüm

Sekizinci Bölüm

9. Bölüm

10. Bölüm

Onbirinci Bölüm

Onikinci Bölüm

Onüçüncü Bölüm (son bölüm)

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir