KONUK YAZARLAR

“BAĞIMLI YARGI”YA BİR KATKI DA MUHALEFETTEN!..

23 Mayıs 2021

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), yargıç ve savcıları mesleğe kabul eden, atama ve nakillerini yapan, yetkileri veren; gerektiğinde soruşturmaları yürüten, disiplin cezalarını veren, görevden uzaklaştıran en yetkili kuruldur.

Ayrıntılı görev tanımı ise 6087 Sayılı Yasanın 4. maddesinde yapılmıştır. (1)

Danıştay ve Yargıtay üyelerini seçme görevi de kurulun üzerindedir.

Anayasanın 140 maddesinde belirtilen, hakimlik ve savcılık mesleğinin esaslarını belirleyen, 6087 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu 11.10.2010 tarihinde kabul edilmiştir.

İki daire halinde çalışan kurulun Başkanı Adalet Bakanıdır.

Adalet Bakanı Yardımcısı da kurulun üyesidir.

Kurulun toplam 13 üyesinden 4’ünü Cumhurbaşkanı seçer…

***

HSK’ya TBMM’nce seçilecek üyeler, Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyonda belirleniyor…

Aday adaylığı için başvuru sayısı 118’i buldu.

52 üyeli Karma Komisyon, seçilecek 7 üyenin 3 katı kadar (21) aday belirliyor…

Karma Komisyonda, AKP ve MHP’nin oy toplamı ise 30’dur.

Demek ki:

Cumhur İttifakı Komisyonda yeterli çoğunluğa sahip değildir…

***

Zira:

Bir aday adayının, aday olabilmesi için ilk turda 35, ikinci turda 31 oy alması gerekiyor.

Aksi halde, en çok oy alan iki aday arasında KURA ÇEKİLİYOR.

Demek ki, bu durumda Cumhur İttifakı, istediği adayları seçemiyor.

Ya muhalefetin de desteğini alacak adayları gösterecekler ya da adaylar kura ile belirlenecekler…

İşte tam da bu noktada muhalefetin aklı tutuldu!

Uzlaşmaya gittiler.

Ne işe yarayacaksa…

***

Millet İttifakı (CHP, İYİ Parti, DP ve Saadet Partisi) 7 üyenin 3’ünü belirlemeyi kabul ederek, Cumhur İttifakı (AKP ve MHP) ile UZLAŞMAYI neden kabul etti?

13 üyenin 6’sını zaten Cumhurbaşkanı belirliyor.

Kalan 7 üyenin 4’ünü belirleme de Cumhur İttifakına bırakıldığına göre, kuruldaki üyelerin 10’u iktidar tarafından belirlenecek demektir.

TBMM Genel Kurulu’nda 21 aday arasından yapılacak 7 üye seçiminde de ilk turda 400, ikinci tursa ise 360 oy gerekiyor. (3)

İkinci turda gerekli oy sağlanamazsa yine kura çekimine gidilecek.

Zira:

BBP ile birlikte Mecliste Cumhur İttifakının toplam sandalye sayısı 337 olup, her iki turda çoğunluğu sağlayamıyor…

***

Muhalefetin göstereceği 3 üyenin, kurulda bir etkisinin olamayacağı da son derece açıktır.

Hal böyle olunca, uzlaşma yerine 7 adayın da kura ile belirlenmesi daha iyi değil miydi?

Kim bilir, belki de bu durumda 7 üyenin 7’si de kura ile muhalefetin gösterdiği adaylar arasından belirlenebilirdi…

Belki de kura sonucunda muhalefetin gösterdiği adayların hiçbiri kura ile belirlenemeyecekti.

Kurulda etkisiz eleman olarak oturmakla, hiç olmamak arasında ne fark olacaktı ki?

***

Bu taktik hata ile muhalefet, yargının en yetkili organını kendi eliyle AKP’ye teslim etmiş oldu.

Asıl önemlisi ise; yargının iktidara bağlanmasına muhalefetin katkı vererek, meşruiyet kazandırmış olmasıdır.

Bundan sonra muhalefetin, “yargıbağımsız ve tarafsızdeğildir” söylemini hiç kimse ciddiye almaz…

Halbuki, parlamenter rejime dönme vaadinde bulunan muhalefetin, gelecek seçimlerdeki en önemli argümanlarından biri de buydu.

Bu kadar basit ve küçük hesaplar içeresinde olan Millet İttifakına halk iktidarı teslim eder mi?

Göreceğiz!..

Halep oradaysa arşın buradadır…

Av. Cemil Can

DİPNOTLAR:

(1) https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6087.pdf

(2) Madde 20/3: Karma Komisyon, başvuru şartlarını taşıyan adaylar arasından her bir üyelik için üç adayı, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuyla belirler. Birinci oylamada bu çoğunlukla aday belirlenemediği takdirde ikinci oylamaya geçilir. İkinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu aranır. Bu oylamada da yeterli çoğunlukla aday belirlenemediği takdirde, her bir üyelik için en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulüyle aday belirleme işlemi tamamlanır.Karma Komisyon, her bir üyelik için belirlediği üç adayı Meclis Genel Kuruluna sunulmak üzere Meclis Başkanlığına bildirir.

(3) Madde 20/4: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, Karma Komisyon tarafından belirlenen adaylar arasından, her bir üye için ayrı ayrı gizli oyla seçim yapar. Birinci oylamada, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu; bu oylamada seçimin sonuçlandırılamaması halinde, ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu aranır. İkinci oylamada da üye seçilemediği takdirde, en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulüyle üye seçimi tamamlanır.

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir