KONUK YAZARLAR

BİZ SELAHATTİN’E SELAHATTİN DERİZ!..

BİZ SELAHATTİN’E SELAHATTİN DERİZ!..

Başbakan Davutoğlu’nun HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı, Selahattin Eyyübi’ye benzemediği için eleştirmesi mizah konusu yapıldı.

Davutoğlu’nu “ti”ye alan Demirtaş, espri üzerine espri üretti…

Cumhurbaşkanının, tarafsızlığı bir tarafa itip, başbakanlık günlerindeki gibi sahaya inmesine en etkili muhalefeti Vatan Partisi ile HDPyapıyor…

Merkez Medya, Selahattin Demirtaş‘ıdemokrasi kahramanı” gibi gösterip, haberlerinde yer veriyor

Perinçek’i bir tek Ulusal Kanal izleyicileri ile Aydınlık okurları izleyebiliyor…

Dolayısıyla kazançlı çıkan Demirtaş oluyor…

Denebilir ki, CHP ve MHP‘nin yapması gereken önemli işler, bilinçli olarak HDP‘ye bırakılıyor.

Böylece HDP’nin barajı atlaması kolaylaştırılacak.

Y-CHP’nin HDP’ye doğrudan verdiği destek, CHP tabanını rahatsız ettiği için bu yöntem sürekli uygulanamıyor…

Y-CHP, iktidara talip olmadığını her hareketi ile gösteriyor.

Dersimli Kemal, genel başkan kontenjanından adamlarını seçilecek yerlerden aday göstermiş zaten. Ön seçimle ilk sıralara gelenlerin de çoğu onunla aynı kafada. Aralarında PKK Açılımına muhalefet edecek kimse yok denebilir. Deniz Baykal ve Önder Sav bile teslim alınmış durumda! Sesleri çıkmıyor.

Y-CHP’de risksiz muhalefeti kabul etmeyen yok…

Y-CHP’nin Seçim Bildirgesi’nin de AKP’ninkinden farkı yok.

İkisi de “Ramazan Yardım Paketi” gibi…

Üretimi ve istihdamı artırmak için bir şey yapmayacaklar. Kemal Derviş‘in acı reçetesini bütün partiler KABUL ETMİŞ!..

BU YÜZDEN CUMHURBAŞKANININ AKP PROPAGANDASI YAPMASI UMURLARINDA DEĞİL!..

HATTA BUNDAN MEMNUN GİBİLER…

Çünkü AKP’nin iktidardan uzaklaşmasını istemiyorlar!..

Kazara iktidara gelirler diye ödleri patlıyor.

BU NEDENLE HDP‘YE BARAJ ATLATARAK, AKP‘YE KOALİSYON ORTAĞI OLARAK HAZIRLIYORLAR!..

Kendileri muhalefette kalmaya fit!..

HADİ DİYELİM Kİ, YÜKSEK SEÇİM KURULU‘NUN (YSK) GÖREVLERİ ARASINDA CUMHURBAŞKANINI DENETLEMEKOLMADIĞI İÇİN, ERDOĞAN’IN MİTİNG YAPMASINA ENGEL OLAMIYORLAR.

Bu nokta anlaşılır gibi…

YSK VE RADYO TELEVİZYON YÜKSEK KURULU‘NA (RTÜK) BAŞVURARAK; ERDOĞAN’IN KONUŞMALARINA SEÇİME KADAR YAYIN YASAĞI KONULMASINI DA MI İSTEYEMİYORLAR????…

İSTEYEBİLİRLER TABİ… AMA İSTEMİYORLAR!..

Yoksa bu fikir akıllarına gelmedi mi?

İki hafta önce bu konuda yazmıştım. Yasal dayanaklarını da gösterdim. O yazının ilgili paragrafını aşağıya aynen alıyorum… (3)

İktidara talip olan partilerin YSK ve RTÜK‘e başvurarak, Cumhurbaşkanının seçimin dürüstlüğüne gölge düşüren ve tarafsızlıkla bağdaşmayan propaganda niteliğindeki konuşmalarına YAYIN YASAĞI KONULMASINI İSTEMEMESİ AYMAZLIKTIR!..

Bu haklı ve hukuka uygun isteğin karşılanmaması halinde, SEÇİMLERİ BOYKOT da dahil olmak üzere, bir sürü seçeneği gündeme getirebilir…

YAYIN YASAĞI” konusunda verilecek dilekçe bile etkili sonuç doğuracaktır.

Peki, muhalefet partileri, özellikle de Y-CHP bu adımı neden atmıyor?..

AKILLARINA GELMEDİYSE TEKRAR HATIRLATIYORUM…

Buna rağmen adım atmıyorlarsa, yukarıda söylediğim gibi; bu işi de Selahattin’e bırakarak, onu “demokrasi kahramanı” gibi göstermek istedikleri belli…

HDP‘ye en etkili destek verme yolu bu kalmış…

Y-CHP İHANET İÇERİSİNDEDİR…

CHP’NİN ATATÜRKÇÜ TABANINA İHANET EDİLİYOR!…

İşte o yazının ilgili bölümü:

“Erdoğan, seçildiği günden beri yürütmenin başı gibi davranıyor. 7 Haziran seçimleri için propaganda dönemini çoktan başlattı…

Vatan Partisi Cumhurbaşkanının AKP’den yana olan konuşmalarının engellenmesi için Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvurdu.

YSK’nın “Cumhurbaşkanının faaliyetlerini denetleme görevi bize verilmiş değildir(1) şeklindeki cevabı üzerine de havlu attılar…

Eşit koşullarda yürümeyeceği kesinleşen ve adil olmayacağı daha baştan belli olan bu seçimlere katılmak yenilgiyi peşinen kabul etmektir…

Anayasamızın 79. maddesinin fıkrası, seçimlerin dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma yetkisini Yüksek Seçim Kurulu’na vermiştir. (2)

Kurula “yapmave “yaptırmafiilleri ile tanınmış olan yetkinin ne kadar geniş olduğu tartışmasızdır. YSK’nın “Cumhurbaşkanını denetleme yetkisi bize verilmiş değildir” şeklindeki yanıtı, kaçamaktır ve hukuk dışıdır.

Seçimin düzen içerisinde yönetilmesini engelleyen Cumhurbaşkanı da olsa YSK’nın alabileceği pek çok önlem vardır.

Meclisteki muhalefet partilerinin bu nokta üzerinde durması gerekir; Erdoğan’ın seçimlere şaibe düşürecek faaliyetlerinin televizyon, gazete ve diğer iletişim araçları ile halka duyurulması pekala engellenebilir. Örneğin; muhtarlarla sarayında yaptığı toplantının, Sakarya’da yaptığı toplu açılışın haberleştirilmesine YAYIN YASAĞI getirilebilir

YSK‘ya bu görev Anayasa ile verilmiş olup, “Cumhurbaşkanını denetleme” ile uzaktan yakından ilgili değildir!

Bu yönde kararlar alınmasını hiç kimse, halkın haber alma özgürlüğünü engelleme veya sansür gibi değerlendiremez.

Böyle bir karardan sonra Cumhurbaşkanı dilediği kadar açılış yapıp, dilediği yerde toplantılar tertip edebilir!?..

Meclisteki muhalefet partilerinin bu nokta üzerinde durması gerekirken, teslim bayrağını çekmeleri, iktidara talip olmadıklarını göstermektedir!..

Muhalefetin, seçimleri boykot da dahil, her türlü eylemi göze alarak, YSK’ya görevini yaptırması şarttır…”

Cemil Can

DİPNOTLAR:

(1) http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/yskdan-erdogan-yaniti-h54573.html

(2) ANAYASA

E. Seçimlerin genel yönetim ve denetimi

MADDE 79- Seçimler, yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır.

(Değişik: 21/10/2007-5678/2 md.) Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarını ve Cumhurbaşkanlığı seçimi tutanaklarını kabul etme görevi Yüksek Seçim Kurulunundur. Yüksek Seçim Kurulunun kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamaz.

Yüksek Seçim Kurulunun ve diğer seçim kurullarının görev ve yetkileri kanunla düzenlenir.

Yüksek Seçim Kurulu yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur. Üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurullarınca kendi üyeleri arasından üye tamsayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir. Bu üyeler, salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve bir başkanvekili seçerler.

Yüksek Seçim Kuruluna Yargıtay ve Danıştaydan seçilmiş üyeler arasından ad çekme ile ikişer yedek üye ayrılır. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve Başkanvekili ad çekmeye girmezler.

(Değişik: 21/10/2007-5678/2 md.) Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halkoyuna sunulması, Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi işlemlerinin genel yönetim ve denetimi de milletvekili seçimlerinde uygulanan hükümlere göre olur.

http://www.tbmm.gov.tr/anayasa.htm