KONUK YAZARLAR

“SUKİN SİN!”

 birleşen bufalolar

Birleşen bölge ülkeleri karşısında Suriye’den geri çekilme kararı almak zorunda kalan Amerika Birleşik Devletleri, giderayak Türkiye’yi tehdit etti:

Türkiye Kürtlere dokunursa ekonomik olarak mahvederiz” dedi. (2)

Bunca olandan sonra, “Dış politikada destan yazıyoruz. ABD’nin Suriye’den çekilme kararı bunun göstergesi” diyerek övünen Reis’in, hala Amerika’da umudu mu var, yoksa “devlet aklı” öyle gerektirdiği için mi bilinmez ama Trump’ın tehdidine, “Üzdü bizi” şeklinde yanıt vermesinin (3) tüm bölge halklarını üzdüğü kesindir…

Bu gelişmenin ardından Trump’ın, 20 millik (yaklaşık 32 km) “güvenli bölge” teklifi şaşırtıcı olmasa gerekir.

Uzmanlar, “güvenli bölge”yi kabul etmenin, PPK/PYD’yi dolaylı kabul etmek sonucunu doğuracağı, dolayısıyla Fırat’ın doğusuna operasyon yapılmasının daha isabetli olacağı konusunda neredeyse hemfikirdirler…

***

İsteğini yerine getirmezsek, ABD, Türkiye’yi ekonomik olarak mahvedebilir mi?

Bu soruya yanıt vermeden önce, ekonomimizi; namlusu bize dönük, emniyeti açık, tetiğinde düşman parmağı olan öldürücü bir silaha nasıl dönüştürdük, ona bakmamız gerekiyor:

Dünya Bankası eliyle -zamanı geldiğinde- ekonomik yönden Türkiye’nin çökertilmesi hazırlıkları taa 19 Şubat 2001’de başladı.

Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit’in, bir gece yarısı Başkan George Bush’u arayıp, para işlerinde yardımcı olmasını istemesi üzerine, Dünya Bankasında Kemal Derviş‘in gönderilmesi, yanına yardımcı olarak 57. Hükumette Devlet Bakanı olan Fikret Ünlü’nün kızı Oya Ünlü Kızıl’ın (4) gelmesi ve sonunda Derviş’in, Türk halkına yutturduğu “demir leblebi”lerin etkileri, bugün karşımıza öldürücü bir silah olarak çıkmıştır.

O tarihlerde “üreticiyi doğrudan destekleme” adı altında, çiftçiye dönüm başına 8-9 dolar ödenmesine karar verilmiş ve bu iş için Dünya Bankasından 600 milyon dolar alınmıştı…

Dönüm noktası burasıdır…

***

Bir yıl sonra, Şubat 2002’de, Dünya Bankası memurlarından Mr. Lyn, bu paranın çiftçilere verilip verilmediğini “denetlemek” üzere Türkiye’ye geldi!..

Tıpkı bir Düyun-u Umumiye memuru gibi, Devletin ve ilgili kurumların defterlerini gözden geçirdi; köylere kadar giderek durumu yerinde gözlemledi, hatta köylülere bir “fax” da hediye ederek, Devletten bir yakınmaları olursa Dünya Bankasına bildirmelerini söyledi… (5)

O gün başlayan uygulama, 16 yıllık AKP iktidarında da değiştirilmeden devam etti; üretim yapıp yapmadığına bakılmaksızın, tapusunu ibraz eden herkese bu “destek” verildi.

Köylü önce tembelliğe alıştırıldı!

Bu kadarla kalsa iyiydi:

Mazot, gübre, enerji, sulama, traktör vb. gibi maliyeti etkileyen unsurlarda, çiftçi desteklenmediği için, zamanla temel tarım ürünleri, bizdeki maliyetinin altında ithal edilmeye de başlandı.

Dolayısıyla çiftçinin tarlasını ekmesi “zararlı” bir iş haline gelmeye başladı.

Tarım ve hayvancılık ülkesi olan Türkiye’de, tarım ve hayvancılık bu yanlış politikalarla adım adım bitirildi…

***

Türkiye’nin önüne bu düşmanca projeleri Dünya Bankası koyuyordu.

Asıl acı olan; bu ihanet projelerini savunan ve uygulanmalarını zorunlu gösterenler arasında, Türk “uzmanlar”ın (6) da bulunmasıydı.

NED, (7) gibi uluslararası vakıflarda kotarılıp, uluslararası forum ve sempozyumlarda ambalajlanarak tuzağa düşürülen ülkelere dayatılan bu görüşleri, mevcut hükumetler uygulayarak iktidarlarını sürdürmekte ısrar ediyorlardı!

Emperyalistler, ulusal bağımsızlıkçı sendikal hareketleri zayıflatmak ve yeni tür bağımlı sendikalar kurmak ya da var olanları yönlendirmek üzere, eski anti-komünist sendikacılığın merkezini (AFL-CIO), (8) yeniden işbaşı yaptırdılar.

NED’e bağlı dört çekirdek örgüte (9); siyasal eğitim, parti içi eğitim, seçmen yönlendirme eğitimi, anayasa yapımcılığı, yerel yönetimlerde özelleştirme, NGO (Hükumet dışı örgütler-sivil toplum kuruluşları-kitle örgütleri) örgütlenmelerinde (10) ve genel seçimleri denetleme girişimlerinde rastlıyoruz. (11)

Bu tür faaliyetlerin bayraktarlığını hangi siyasi parti ve kuruluşların yaptığını artık çok iyi biliyoruz.

Emperyalistler ülkeleri çökertme çarkını bu şekilde kurduktan sonra, kendilerine göbekten bağımlı ve aynı zamanda da aşırı siyasi ihtiras sahibi olan siyasetçileri, iktidara gelmeleri için destekliyor, ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar.

Bu şekilde iktidara gelenler, zamanı geldikçe çeşitli anayasal ve yasal suçları işlemeleri için adeta teşvik ediliyorlar.

İktidardan düşmeleri halinde başlarının iyice belaya gireceği kesin olan tuzağa düşmüş siyasiler, iktidarda kalabilmek için her türlü tavizi vermeye mecbur bırakılıyorlar…

***

Üretim bitirildiği için sürekli borçlanarak ekonomiyi çevirmek zorunda olan yöneticiler; zaman içerisinde Türkiye’nin dış borcunu 457 milyar dolara kadar yükselttiler. (12)

Borçları ödemek şöyle dursun, faizlerini ödeyebilmek için varımızı yoğumuzu satmak zorunda kaldık!

Bu hesapsız özelleştirmeler sonunda, işi Tank Palet Fabrikasının devredilmesine kadar getirdik…(13)

Kurbanlık sığırdan ve samandan vazgeçtik; gümrük vergisi yüzde 49,5 olan kuru soğanı bile sıfır gümrükle ithal etmek zorunda kaldık… (14)

Sıfır gümrükle; buğday, arpa, mısır, pirinç, kuru baklagiller ve domates ithali için TMO’ya yetki verilmesi, ekonomimizin durumunu göstermektedir.

Bir zamanlar domates ihraç ederek fabrikalar kuran Türkiye, şimdi fabrikalarını satarak domates ithal ediyor…

***

Askeri olarak Suriye’de yenilen ABD, bu koşullar altındaki Türkiye’yi, şimdi “ekonomi silahı” ile tehdit ediyor.

Suriye’nin kuzeyinde uydu bir Kürt devletini bu şekilde kurabileceklerini umuyorlar…

Tarlalarımız ekili olsaydı, çiftçinin ambarında tahılı dolu, ahırında hayvanları bulunsaydı; (15) Cumhuriyet tarihi boyunca tüm kazanımlarımızı borçlarımızın faizlerini ödeyebilmek için yok pahasına satıp savmasaydık, Trump ekonomimizi mahvetmekle bizi tehdit edebilir miydi?

Elbette ki hayır…

1974 yılında 1 kg buğdayla 1 lt mazot alınırken, 2019 yılında ancak 6 kg buğdayla 1 lt mazot alınabilmektedir…(16)

Bu yakıcı tespit, düzlüğe çıkışımızın yolunu da göstermektedir.

Reis, ABD’nin 32 km.lik “güvenli bölge” dayatmasına, “Eyyyy Amerika!” diye ağzını açtıktan sonra, Boris Yeltsin’in ifadesi ile “Sukin sin” ya da aynı anlama gelecek şekilde “Sen kimsin?” diyerek gürlemez miydi?..

O günleri görmek dileğiyle…

 

Cemil Can

 

DİPNOTLAR:

(1) O…pu çocuğu.

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/sukin-sin-39114238

 

(2) https://tr.sputniknews.com/abd/201901141037073638-trump-turkiye-kurtler-ekonomi/

 

(3) https://tr.euronews.com/2019/01/15/erdogan-trump-n-mesajlar-beni-uzdu

 

(4) Oya Ünlü Kızıl, TED ve ODTÜ’den sonra, Erdal İnönü’nün yazdığı referans mektubuyla ve Milli Eğitim Bakanlığı bursu ile ABD’de Georgetown Üniversitesi’ne gitmiş fakat zorunlu hizmet için geri dönmemiştir. Kemal Derviş tarafından Dünya Bankası’na alınmış, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölümünde 3 yıl Portföy Yöneticiliği yapmıştır. Derviş’in değişmez takım üyelerindendir.

http://www.hurriyet.com.tr/muharrem-sarikaya-dervisin-sag-kolu-ingiltere-yolcusu-39234700

 

(5) Mustafa Yıldırım, Sivil Örümceğin Ağında, s.33)

 

(6) Doğu Ergil, Ergün Özbudun, Filiz Esen, Ayşe Yırcalı, Zeyno Baran vb. gibiler…

 

(7) NED, National Endowment for Democracy-Ulusal Demokrasi Fonu, 1983 sonrasında ABD Kongresinin onayıyla kurulmuştur.

 

(8) AFL-CIO, American Federation of Labor and Congress Industrial Org.

 

(9) NED’e bağlı çekirdek örgütler de oluşturuldu: Yabancı ülke insanlarına ve partilerine ORTADAN ve SAĞDAN yaklaşmak üzere ABD’nin Cumhuriyet Partisi tarafından IRI (International Republicon Institue-Uluslararası Cumhuriyet Enstitüsü) adında bir örgüt, SOLDAN yaklaşmak üzere Amerikan Demokrat Parti tarafından NDI (National Demorcacy Institue-Ulusal Demokrasi Enstitüsü) adında ikinci bir örgüt kuruldu. İŞ YAŞAMI ve TİCARET ERBABI ile ilişki kurmak üzere de Amerikan Ticaret Odası’nca CIPE (Center for International Private Enterprise-Uluslararası Özel Girişimciler Merkezi) adı verilen üçüncü bir örgüt kuruldu.

(GAO/NSID-86-185 The National Edwonment ford Democracy, p.23-24)

 

(10) NGO, Non Govermental Organzation-Hükümet Dışı Kuruluşlar.

 

(11) Mustafa Yıldırım, Sivil Örümceğin Ağında, s.27

 

(12) https://tr.sputniknews.com/ekonomi/201809281035421960-turkiye-dis-borc/

 

(13) https://www.ulusal.com.tr/gundem/tank-palet-fabrikasi-ozellestirme-kapsamina-alindi-h219575.html

 

(14) https://hayvancilikakademisi.com/guncel/sifir-gumrukle-kuru-sogan-ithal-edilecek

 

(15) Ekili alanlarımızın miktarı son 15 yılda 265 milyon dekardan 233 milyon dekara geriledi; buğday ekim alanlarında 22 milyon, arpa ekim alanlarında 13,5 milyon dekar azalma oldu. Son 16 yılda 53,5 milyon ton buğday ithal ettik, karşılığında 13,8 milyar dolar ödedik. Gübre fiyatları yüzde 300 zamlandı. Mazot fiyatı 6 lirayı geçerek neredeyse benzinle eşitlendi. Ülkemizde kayıtlı 2,1 milyon çiftçi var; yüzde 95’i borçlu. Borç miktarı 100 milyar doların üzerindedir.

https://www.aydinlik.com.tr/turk-tariminin-olum-fermani-ciftciye-ithalat-sopasi-toplum-ocak-2019

 

(16) https://www.tarimdanhaber.com/haber/tahillar-ve-baklagiller/bugday-alim-fiyati-aciklandi//