KONUK YAZARLAR

CESET VE VASİYET SOYGUNCULARI!..

 atanın-vasiyeti
Suudi Arabistan Kaşıkçı’nın konsolosluk binasında yaşanan “arbede” sırasında öldüğünü açıkladı.

Sorumlu tutulan 18 Suudi vatandaşı tutuklandı!

Trump, bu açıklamayı “güvenilir” buldu!

Suudi yönetimi, Suriye’nin Kuzeyinin -PKK/PYD’nin kontrolündeki bölgenin- imarı için 100 milyon doları ABD’nin hesabına yatırdı.

(Önceki açıklama inandırıcı olmayınca bir süre sonra cinayet kabul edilip “müzakereci ekibin” hatasına bağlandı.)

Ceset soyucusu Yankee, bu olaydan bile haracını almadan geçmedi…

***

Cemal Kaşıkçı Suudi vatandaşıdır; yönetime muhalifti, The Whashington Post gazetesinde yazıyordu, “Arap Baharı”nın ateşli savunucusuydu, bir dönem Suudi gizli servisinin başkanına danışmanlık yapmıştı…

Ünlü silah tüccarı Adnan Kaşıkçı’nn akrabası olan Kaşıkçı, istihbaratçılara göre bunlardan daha fazlasıydı!

Şeriatçı Suudi yönetimi dünyada bir ilke imza attı:

Kral hazretleri, diplomatik dokunulmazlığı kullanarak bir yurttaşını yargılamadan vahşice infaz ettirdi.

Dünya bu yüzden ayağa kalktı.

ABD bu fırsattan yararlanarak durumdan vazife çıkardı…

***

Doğa ve insanlık düşmanı emperyalist devletlere haraç vererek ayakta duran, dini ve dince kutsal sayılan değerleri insafsızca istismar ederek iktidarını sürdüren, gerçek İslamla uzaktan yakından ilgisi bulunmayan bu katil devlet, ne yazık ki kutsal toprakları da egemenliği altında bulundurmaktadır.

80 bini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak üzere, her yıl 2 milyondan fazla hacı adayının Suudilere bıraktığı paralar, kurşun olarak askerlerimizin göğsüne saplanmaktadır.

Aynı zamanda, hacı adaylarının Arabistan topraklarında ibadet görevlerini yerine getirirken harcadıkları dolarlar, emperyalistlere haraç olarak verilmektedir…

Nerelerde, nasıl kullanıldıklarını da gün be gün yaşayarak görüyoruz.

Bu acı gerçekleri ne kadar daha görmezden gelebiliriz, bilmiyorum…

***

Kuvayi Milliyeci imam ve müftülerin, Kurtuluş Savaşı sırasındaki tutumları bugün de gündemdedir:

Maraş Fransız işgalinde iken ve kalede Fransız bayrağı dalgalanırken Cuma namazı caiz değildir” fetvasını veren Rıdvan Hoca, yaşasaydı hiç kuşku yok ki, Mekke ve Medine ABD ve İsrail’in fiili ve hukuki işgali altında ve Arabistan topraklarında sapık Vahabiler devlet yönetimde iken, Hac görevini yerine getirmek caiz değildir” fetvasını verirdi…

Düşman işgali altındaki topraklardaki asıl ibadet işgale karşı koymaktır, zulme karşı direnişi başlatmaktır.

İbadet, ibadet özgürlüğünün bulunduğu devletlerde yapılabilirse anlamlıdır.

Din ve ibadet özgürlüğü de ancak bağımsız ve özgür bir ülkede söz konusu olabilir.

Suudi Arabistan’a; emperyalizmle işbirliği yapmayan, din ve ibadet özgürlüğüne saygılı, terörü desteklemeyen, temel hak ve özgürlükleri güvence altına almış bir yönetim gelene kadar, İslamın Şartlarından olan hac görevini ertelemek gerekir.

Türk hacıların başlatacağı boykotun diğer Müslüman ülke hacıları tarafından da desteklenerek anlamlı bir yaptırıma dönüşeceğine inancım tamdır….

***

Gelelim güncel diğer konuya:

Reis, İş Bankası’nda CHP’nin temsil ettiği Atatürk’e ait hisselerin hazineye devredilmesi için kollarını sıvadı.

Bahçeli, bu girişime Atatürk’ün gerçek mirasçısı Türk Milletidir diyerek destek verdi.

Kılıçdaroğlu, böyle bir düzenlemenin yapılması halinde; “Kıyameti kopartırız… Direnme hakkımızı kullanırız” dedi.

Direnme hakkı”nı nasıl kullanacaklarını daha sonra izah ettiler:

Yasanın Meclis’ten geçmemesi için her yola başvuracaklar, ayrıca yargı yoluna da gidecekler ve bir de sahaya inip konuyu halka anlatacaklar…

Buna da direnme hakkının kullanılması diyorlar!..

At sahibine göre kişner derler, çok doğru bir söz olduğu bir kaz daha kanıtlandı…

***

Reis, siyasi parti mensuplarının bankaların yönetim kurullarında ne işi var diyerek kükremesini sürdürüyor.

Haklı değildir elbette.

Zira bütün devlet bankalarına AKP’lileri bizzat kendisi doldurmuştur. (1)

***

Atatürk’ün hisseleri karşılığında elde edilen gelir, İş Bankası tarafından vasiyetinde belirtildiği şekilde, düzenli olarak Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumuna aktarılmaktadır.

Bu işin yapılıp yapılmadığını denetlemek için CHP’den atanmış 4 kişiye ihtiyaç var mı?

Bankanın ve devletin denetim kurumları ile yargı organları bu işi bal gibi yapabilirler.

O başka konudur!..

***

Vasiyetname ise ölüme bağlı bir hukuksal işlemdir.(2)

81 milyon insanı doğrudan ilgilendirir:

Vasiyet, TMK m. 532’de düzenlenmiştir.

Yasaya uygun olarak düzenlenen bir vasiyetnameyi yeni bir yasa ile; değiştirmek, bozmak veya ortadan kaldırmak mümkün müdür?

Birinci sorun budur.

Kazanılmış hakları ortadan kaldıracak şekilde yasa çıkarmak mümkün olabilir mi?

Bu da ikinci sorundur.

Üçüncü sorun, aleyhte hükümler taşıyan yasayı geriye nasıl yürütecekler?

Çağdaş hukuk sistemlerinde bu soruların tümünün yanıtı olumsuzdur.

Bir başka sorun daha var ki, o da yapılması düşünülen yasal düzenleme ile “mülkiyet hakkı”na (3) tecavüz edilecek olmasıdır.

“Mülkiyet hakkı başkasına zarar vermemek ve yasaların koyduğu sınırlamalara uymak koşuluyla, kişinin, bir şey üzerinde dilediği biçimde yararlanma, tasarruf etme, başkasına devretme, kullanma biçimini değiştirme, harcama ve tüketme yetkilerini kapsar.” (4)

Bu hukuksal durum karşısında Reis’in kafasından geçenleri uygulaması olanaksızdır.

İşin bir de diniahlaki boyutu vardır:

Fıkıh terminolojisinde ölüme bağlı bir tasarruf olan “vasiyet” kurumuna yer verilmiştir.

Farklı mezheplerde değişik uygulamalara rastlanmakla birlikte; “çoğunluğa göre terekenin (mal varlığının aktif kısmı) taksiminde öncelikler sıralaması; ölenin tekfin ve defin masrafları, borçları ve kalan malın üçte birini aşmamak kaydıyla vasiyeti şeklindedir. Bunlardan sonra kalan mal mirasçılara paylarına göre dağıtılır.” (5)

Demek ki, İslam Hukuku’nda da ölenin iradesine saygı esastır.

Dini-ahlaki yönden de Reis’in işi kolay değildir….

***

Fakaaat Reis’in yapılması imkansız gibi duran bu işini kolaylaştıran birileri vardır.

Onu açıklamadan önce, iki sorum daha olacak:

Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu kuruluş amaçlarına göre faaliyet gösteriyor mu?

CHP, bu konudaki görevini yaptı mı, yapıyor mu?

Bu sorulara olumlu yanıt veremezsiniz…

***

Ne yazık ki, CHP yönetimi İş Bankası Yönetim Kurulu üyeliklerinden kendisine ayrılan 4 üyeliği “arpalık” gibi görüyor ve bu şekilde kullanıyor.

Kanıtlayayım:

Lise mezunu olan eski Türk-İş Başkanı Bayram Meral’in oğlu Kemal Meral ile eski CHP Milletvekili, eski Adalet Bakanı ve eski Çalışma Bakanı Tuncelili Mehmet Moğultay’ın oğlu Ulaş Moğultay, Dersimli Kemal tarafından 2014 yılında İş Bankası Yönetim Kurulu üyeliklerine atanmıştır.

Aylık ücretleri 10 bin 750 TL idi ve yan ödemelerle birlikte aylık gelirleri 20 bin lirayı bulmaktaydı.

Kardan da yıllık 800 bin TL pay aldıkları yazılıp çizildi… (6)

 

***

 

CHP’nin Atatürk’ün hisselerini idare etmek üzere görevlendirdiği bu iki kişi, Gazala Grubu’nda ortaktı ve batırdıkları kredi 3 trilyon 837 milyar 985 milyon liradır.

İş Bankası yönetimine ne de yakıştılar değil mi?

Bir tür “vasiyeti tenfiz memurluğu” yapmakla görevli CHP yönetimi, fiilen bu iki delikanlıyı Atatürk’ün mirasçıları konumuna getirmiştir!..

Bu kabul edilebilir mi?

Y-CHP tarafından “arpalık” şeklinde işlem gören bu üyelikler, 2017 yılında sus payı olarak bu defa da Murat Karayalçın ile diğer mülkiyelilere verilmiştir… (7)

Atatürk’ün vasiyetine asıl ihanet eden Dersimli Kemal ve arkadaşlarıdır.

Bahçeli’nin desteğine ve Y-CHP’nin basiretsizliğine rağmen, Reis istediği değişikliği gerçekleştiremeyecektir…

Ulu önderimizin gölgesi bile bunları durdurmaya yeter.

Kanıt mı istiyorsunuz:

Andımız

 

Cemil Can

 

DİPNOTLAR:

(1) https://www.sozcu.com.tr/2018/yazarlar/necati-dogru/bana-biraz-izin-3-2684988/

 

(2) http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2017-133-1705

 

(3) ANAYASA

Madde 35.– Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir.

Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir.

Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.

 

(4) http://www.anayasa.gov.tr/Kararlar/GenelKurul/Basvuru_Karari/2016-19.pdf

 

(5) http://www.islamansiklopedisi.info/dia/ayrmetin.php?idno=d300144

 

(6) https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2014/04/02/is-bankasinda-chp-saltanati

 

(7) https://odatv.com/chp-is-bankasina-kimleri-secti-3003171200.html