KONUK YAZARLAR

YENİDEN YORUMLAYARAK…

2757311430_2

 

İşçi Partisi,  “Atatürk”de birleşelim” teklifini ortaya atınca, Kılıçdaroğlu paniğe kapılmıştı. TGB‘nin “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganına karşı, alelacele  “Mustafa Kemal’in yurttaşlarıyız” sloganını geliştirdiler. Besbelli askere ve asker olmaya kökten karşıydılar!.. Başarılı olamadılar tabi. CHP tabanını küstürmek işlerine gelmiyordu. Dersimli Kemal, bu yüzden Bağdat Caddesi’ndeki Cumhuriyet yürüyüşünde, 37 kez “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye bağırmak zorunda kaldı…(1)

 

İşçi Partisi, bugünlerde “Altı Ok’ta (2) birleşelim” çağrısını yapıyor. Bu öneriden sonra da  PKK’ye göz kırpan “Öcalan’ın Kemali”nin yine ödü kopuyor… Atatürk’te birleşemeyen Yeni CHP’nin, Altı Ok’ta birleşmesi imkansız gibi bir şey..

 

Y-CHP’nin asli görevi: Altı Ok’u yeniden yorumlayarak, ortadan kaldırmaktır. Dersim yalanları ile Atatürk ve İnönü’yü katil ilan edip, itibarsızlaştırmaktır…

 

ABD’nin Ortadoğu’da dilediği gibi at koşturmasının önündeki en büyük engel TSK‘dır. TSK ise, gövde olarak tıpkı CHP gibi, Atatürk ilkelerine sıkı sıkıya bağlıdır. Yönetim kademelerine işbirlikçiler getirilmedikçe, bu iki engelin aşılması olanaksız gibidir. Bunu çok iyi bilen küresel güçler; TSK’ya kumpas, CHP’ye de kaset operasyonu düzenlediler…

 

Bu gerçeği görüp, kabul etmeden, yapılacak olan analizler  hiçbir işe yaramazlar!..

 

ABD’li askerlerin başına çuval geçirerek, Süleymaniye’nin intikamını alan TGB’li gençlere kol kanat geren İşçi Partililer olmasaydı eğer, bazı temel kavramları yorum yoluyla genişleterek sulandırmak çok kolay olacaktı!..

 

İşte bu nedenlerle Y-CHP,  enerjisinin çoğunu yeni kadroları ile Altı Ok’u yorumlamaya  ayırmıştır:

 

Çok kötü şekilde istismar edilip kullanıldıkları için, Y-CHP’de kısa süre içerisinde yıpranan kadroların yerine, yenileri alınarak vitrin güncelleniyor. Bu şekilde Y-CHP’nin ömrü de uzuyor tabi…

 

Şimdi görev sırası; Genel Başkan Yardımcılığına getirilen Selin Sayek-Böke’ye geldi. Hanımefendi,  “Türkiye’nin bunalımdan çıkış yolunun güler yüzlü liberalizmden geçtiğini” söyleyerek, CHP’nin Altı Ok’unun “Devletçilik İlkesi“ni yeniden yorumlamaya çalışıyor!..

 

Önceki haftalarda, tetikçilerine Peygamber soyundan geldiğini söyleterek, bir “Seyit” olduğunu iddia eden Dersimli Kemal,  “Türkiye’de laiklik tehlikede değildir“, “Türbanı biz çözeriz” diyerek,  “Laiklik İlkesi“ni yeniden yorumlamaya kalkışmıştı!..

 

Son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde,  Ekmeleddin’i “çatı adayı” göstererek, halkı sandık dışında bırakan Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın birinci turda seçilmesinden, yine halkı  sorumlu tutuyor. Adeta sürgün cezasına çarptırılan CHP tabanı, Yeni CHP yönetimin,  “halk iradesi” ile alay etmesine bir türlü alıştırılamıyor.  “Halkıçılık İlkesi” de bu şekilde yeniden yorumlanıyor!..

 

Milliyetçilik=Ulusalcılık İlkesi” ise, aylar öncesinden  Genel Başkan Yardımcısı Rıza Türmen tarafından, “Hem ulusalcı hem solcu olunmaz” diyerek, yeniden yorumlanmıştı! PKK  açılımına “açık çek” yazarak, ulus devleti gözden çıkartan Y-CHP’nin Genel Başkanı Dersimli Kemal, KCK Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu’nun: “AKP’nin tutuklamalarına karşı, halka karşı suç işleyen askerleri, polisleri ve kaymakamları tutuklayacaklarını” söylemesi üzerine;  “Asıl açılımı biz yaparız” şeklinde karşılık vererek ve MİT‘in ulusalcılar  üzerinden CHP’ye operasyon yapabileceğini iddia etmiş ve “Milliyetçilik İlkesi“ni yeniden yorumlamıştır!..

 

Yeni CHP’nin parlatılmış Genel Başkanı Dersimli Kemal,  egemenliğin ve iktidarın kaynağını, halkta  arayacak yerde, Amerikan elçileri ile otel odalarında baş başa gizli görüşmeler yaparak, küresel güçlerde aramaya devam ediyor. Bu şekilde “Cumhuriyetçilik İlkesi“ni de yeniden yorumluyor!..

 

Atatürk’ün partisini kaset operasyonu ile ele geçiren Dersimli Kemal ve TESEVCİ arkadaşları, başta Gülen Cemaati olmak üzere, karşı devrimcilerle kol kola girip, yıllarca “Ordu darbecilerden temizlenmeli” mavalını okuyarak, Türk Ordusu’na kurulan kumpasta rol almışlardır. Atatürk Devrimleri’nin en önemlisi kabul edilen Öğretim Birliği Yasası’nı kaldıran yasaya da karşı çıkmamışlar, işin sadece ihale  bölümleri ile ilgilenmişlerdir.  Şimdi de “Anadilde eğitim“i savunarak, “Devrimcilik İlkesini” yeniden yorumlamaya çalışıyorlar!..

 

Anlaşılıyor ki, küresel güçlerin Türkiye’deki memurlarına  verdiği yeni taktik: Reddedilmesi imkansız gibi duran kavramları, yeniden yorumlayarak sulandırmaktır!..

 

Bakalım ne kadar başarılı olacaklar!..

 

Av. Cemil Can

 

DİPNOTLAR:

(1)http://www.dha.com.tr/kadikoyde-buyuk-cumhuriyet-yuruyusu_791449.html

 

(2) Yeni CHP’nin yorumlayarak sulandırmak istediği Altı Ok’tan neleri anlamak gerekir?

 

İşçi Partisi’nin gelin üzerinde birleşelim dediği Altı Ok:Bir bütün olarak, siyasi kimliğimizin, ideolojimizin ve parti programımızın tarihsel en güçlü dayanağıdır. Tam bağımsızlık tutkumuzdur. Halkın iradesine, yurttaşın özgürlüğüne ve modernleşmeye dayalı çağdaş bir toplum olma iddiamızın, Cumhuriyet-Laiklik-Demokrasi altın üçgenini korumaya ve geliştirmeye yönelik kararlığımızın kaynağıdır. Emperyalizme, kurulu düzenin yanlışlarına, eşitsizliğe, sömürüye ve her türlü imtiyazlara baş kaldırımızdır. Uluslaşma sürecinin, Laik Cumhuriyet yapılanmasının, çağdaşlaşma hedefinin, Aydınlanma Devriminin sürekliliğinin ifadesidir…

 

Cumhuriyetçilik İlkesi

 

Egemenliğin kaynağını ulusta bulan anlayıştır. Saltanat kavramının yıkılması ve milli iradeye dayalı devlet düzeninin gerçekleşmesidir. Tebaanın yerini yurttaşın almasıdır…

 

Milliyetçilik İlkesi (Moda deyimiyle Ulusalcılık)

 

Irk, köken, din, mezhep, bölgecilik, kavimcilik anlayışının ulusal düzeyde aşılmasını ifade eder. Ülkenin sorunlarının çözümüne ırk temelinde değil yurttaş temelinde yaklaşmayı esas alır. Türkiye’nin bölünmesine ve parçalanmasına yönelik tüm düşünceleri kesinlikle reddeder. Milliyetçilik anlayışımız; çoğulculuğu ve tüm yurttaşların hukuk önünde eşitliğini benimser. Bütün vatandaşların ülkenin sahibi olduğu anlayışıdır. Bu anlayış, Devletin tüm etnik kimliklere eşit mesafede durmasını öngörür. Bireysel Kültürel Haklara Saygı İlkesini savunur. Tüm yurttaşların birliğinin ve güvenliğinin, ülkenin bağımsızlığının ve egemenliğinin, Türkiye toprakları ve halkı ile bütünlüğünün koşulsuz olarak korunmasını öngörür

 

Halkçılık İlkesi

 

Siyasal meşruiyetin temelinin halkın iradesi olduğunu kabul etmektir. Sahipsizlerin sahibi olmaktır...

 

Devletçilik İlkesi

 

Devletin halka hizmet için yapılanmasını, katılımcı yönetimi ve demokratik hukuk devletini öngörür. Yurttaş Devlet için değil, Devlet yurttaş için anlayışının yaşama geçirilmesidir. Piyasaların hata yapabileceği gerçeğinden hareketle, Devletin düzenleyici ve denetleyici  rolünün önemini kabul etmektir…

 

Laiklik İlkesi

 

Din ve Devlet işlerinin birbirinden ayrı tutulmasıdır. İnanç ve vicdan özgürlüğünün omurgası, toplumdaki farklı inançların barış içerisinde birlikte yaşamalarının önkoşulu ve güvencesidir.Cumhuriyetin, demokrasinin,ulusal bütünlüğün ve iç barışın temel değeridir. Devletin ve kurumlarının, toplumun, hukukun ve eğitimin laik olması, asla ödün vermeyeceğimiz temel kuraldır. Laiklik ilkesinin temel amacı; aklın özgürleşmesidir. Siyasetin dini istismar etmesine kesinlikle karşı çıkmaktır. Ne dinin siyasallaştırılması ne de siyasetin dinselleştirilmesi kabul edilemez. Devletin din ve inançlar karşısında eşit mesafede durmasını ifade eder. Anayasamızın değiştirilemez ve vazgeçilemez hükmüdür…

 

Devrimcilik İlkesi

 

Ülkemizi kurtarıcısı ve Devletimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyeti kurarak başlattığı çağdaş medeniyeti hedefleyen kökten değişim sürecinin devam ettirilmesidir. Çağı paylaşmadır, geleceğe atılımdır. Gençliğin enerjisini ve dinamizmini, değişimin itici gücüne dönüştürmek, gençliğin değişim ve yenilik vizyonunun topluma aşılanmasıdır...

(Bu bölüm, CHP Programı’nın  11-17. sayfalarından özetlenerek aktarılmıştırAşağıdaki bağlantıyı tıklayarak ilgili sayfalara ulaşabilirsiniz.)

CHP_Program.docx                                             CHP Program pdf