KONUK YAZARLAR

SOYUNUZ:KATİL VE HIRSIZDIR!..

DERSİMLİ KEMAL CHP’NİN TARİHİ İLE YÜZLEŞİYOR!…

Y-CHP‘NİN DERSİM İSYANI‘NIN SERT BİR ŞEKİLDE BASTIRILMASI NEDENİYLE RESMEN ÖZÜR DİLEMESİNDEN SONRA;

YILLARDIR “ARŞİVLER AÇILSIN” DİYEREK SANKİ ARŞİVLERDE UTANILACAK BİR ŞEYİMİZ VARMIŞ GİBİ KUŞKU YARATAN; DERSİMLİ KEMAL VE ARKADAŞLARI İÇİN ARŞİVLER DE AÇILDI!..

Kemal Kılıçdaroğlu’nun mensubu olmakla övündüğü KUREYŞAN AŞİRETİ’ne bağlı KOLAN AŞİRETİ’nin,(1) Dersim İsyanı’nı jandarma karakolunu basarak başlattıkları ve hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde vatan haini olduklarını gösteren bir belgeyi ibretle okuyacaksınız…

Soysuzlar, askerlerimizi şehit ettikten sonra,veresiye alınan erzaklarını da çaldılar!..

Hepimiz Seyit Rıza’yız” diyerek  öykündükleri ataları, meğer hem KATİL hem de HIRSIZMIŞ!…

Yeni CHP’nin işgalci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir de utanmadan peygamber soyundan geldiğini iddia ediyordu…(2)

Arap dünyasının bütün işbirlikçileri ve hainleri de aynı soydan geliyor…

Soyunuz sopunuz batar inşallah!..

Dersimli Kemal, yıllardır CHP’nin tarihi ile yüzleşmesi gerektiğini söylüyordu…

BUYURUN! YÜZLEŞİN TARİHİNİZLE…

Sizin utanmaz yüzünüze ben şimdi ne diyeyim!..

Önce dedelerinizin karakoldan çaldığı erzakların bedelini ödeyin. Bu borcu ödeyecek olanların listesini ben tutacağım. Birinci sıraya Kemal Kılıçdaroğlu’nu, ikinci sıraya Sezgin Tanrıkulu’nu, üçüncü sıraya Hüseyin Aygün’ü yazıyorum…

Aralık 2014 maaşlarınızdan dedelerinizin borcunu ödeyin bakalım..

(1)http://www.ehlibeyt-alevi-seyyitleri.com/47.html

(2) http://tr.wikipedia.org/wiki/Kemal_K%C4%B1l%C4%B1%C3%A7daro%C4%9Flu

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk ve Başbakan Celal Bayar başkanlığındaki Bakanlar Kurulu’nun 23.06.1938 tarih ve 2/9112 Sayılı Kararnamesi’nde aynen şunlar yazıyor:

T.C.

B A Ş V E K A L E T

Kanunlar Dairesi Müdürlüğü

Karar Sayısı :2/9112

                                                                                              Kararname

Tunceli Vilayeti dahilinde Ovacık Kazası jandarma birliğine tabi (Diztaş) karakoluna 02.02.1938 tarihinde Kolan Aşireti tarafından yapılan taarruz neticesinde şehit edilen karakol komutanı ile 20 jandarma erine ait olup mutaarrızlar tarafından gaspedilen 499 lira değerindeki erzakın iaşe bedellerinden ödenmek üzere Ovacık Kazası merkezindeki bakkallardan veresiye olarak alındığı ve bunların Jandarma Genel Komutanlığı bütçesinin iaşe tertibinden verilmesi mümkün olmayacağı anlaşıldığından, Maliye Vekaleti bütçesinin masarifi gayri melhuza tertibinden verilmesi; Jandarma Genel Komutanlığı iş’arına atfen Maliye Vekilliğinin 08.06.1938 tarih ve III83/12/2244 sayılı teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyetinin 23.06.1938 tarihli toplantısında onanmıştır. 23.06.1938

REİSİCUMHUR: Mustafa Kemal Atatürk (imza) BAŞVEKİL: Celal Bayar (imza) VEKİLLER HEYETİ: Bakanlar Kurulu