KONUK YAZARLAR

CHP KONGREYE GİDERKEN

chp_alternatif_logo
Partimiz CHP, kurulan tezgahlarla, cebren değil ama hile ile ele geçirilmiştir. Yönetime gelenler -ki bunların içinde Baykalcılar da vardır- Amerika’nın istekleri doğrultusunda BOP projesinin hayata geçirilmesi için AKP ile birlikte dört elle çalışmaktadırlar. Parti şu anda temel felsefelerinden ve ilkelerinden derinden derine bir kanser gibi yürüyen operasyonlarla uzaklaşmaktadır. Partililerin büyük çoğunluğunun bundan haberi bile yoktur. Herkes Kılıçdaroğlu “dürüst adam” imajına kanmış durumdadır. Ve Kılıçdaroğlu’na kim muhalefet ederse aptalca bir tepki ile karşılaşmaktadır. Halbuki Kılıçdaroğlu partinin ilkelerini ve ülkeyi büyük zararlara uğratmaktadır. Bunu anlamak için VAN RAPORU’nu okumak yeterlidir. Fakat Partililerin Van Raporundan haberleri bile yok. Partililer eğitimsiz, ilkesiz, hepsi Atatürk için partiye girdikleri halde Atatürk’e yapılan ihanetlerin farkında bile olmayan, bazen çıkarcı, bazen bölgeci bazen de mezhepçi anlayışlarla belli kişilerin arkasında toplanan gruplar halinde, bilmeden ihanetlere hizmet etmektedirler. Bu ihanetlerden haberi olan bazı kimseler ise ikbal peşinde koşarak, “Kılıçdaroğlu’na ses çıkarmayalım, tepki çekmeyelim” anlayışı ile aynı yanlışa hizmet etmektedirler. Bu yüzden bu kongrede muhalefet ortaya çıkmamaktadır.
BAYKAL MESELESİ:
1- Kılıçdaroğlu yönetiminde Baykalcılar da var. Madem Baykal bu yönetimi beğenmiyor, neden Baykalcı milletvekilleri ve MYK üyeleri seslerini çıkarmıyorlar. Bizler bir tek yurtsever bir ses arıyoruz. Bir kişi arıyoruz. Ama nafile. Başta Sayın Kılıçdaroğlu’nun CHP’yi yıpratan çıkışlarına, AKP ile girdiği adeta gizli koalisyon ortaklığına neden karşı çıkmıyorlar? Sayın Baykal eğer bir iş yapmak istiyorsa önce oradakileri harekete geçirmelidir. Geçmiyorlarsa onlar da teslim olmuşlar demektir.
2- Baykal’ın artık CHP örgütüne önderlik etmesi zorlaşmıştır. Hatta mümkün de değildir. İki yılda örgüt değişmiş, şu anda çaresizlik içinde kalan ve tezgahları çözemeyen Atatürkçüler bilinçsizce Kılıçdaroğlu’na sarılmaktadırlar. Bunu kısa sürede çözmek olası da değil. Ancak imkansız da değil. Ne zamana kadar? Kılıçdaroğlu’nun gerçek yüzü ortaya çıkana kadar. Bu Anayasa değişikliği ve ABD’nin ülkeyi parçalanmaya götüren dayatmaları Kılıçdaroğlu’nun iki yüzlülüğünü ortaya çıkaracak mihenk taşları olacaktır. Tabii ki biz bunu iyi anlatabilirsek. Parti şu anda bir lider arayışında değildir. Çünkü aldatıldığının farkında değildir. Tezgahlar işliyor. Ülke parçalanmaya doğru hızla yol alıyor. Belki Kılıçdaroğlu kendisi bile bunun farkında değil.
3- Bir an için Baykal’ın önderlik yapabileceğini düşünsek bile halkı buna inandırmak mümkün değildir. Çünkü Sayın Baykal’ın 18 yıl gibi uzun bir süre Genel Başkanlık dönemi var. “Yapabilse idi o zaman yapamaz mıydı?” sorusuna maalesef verilecek bir yanıt bulmak zor. On sekiz yıl boyunca partinin ideolojisini güçlendirmemiş, partililerin eğitimlerine önem vermemiş, örgüt toplantılarını kaldırmış, partililerin birbirleri ile tanışmalarını, bütünleşmelerini engellemiş ,gençlik kollarını bitirmiş, kadın kollarını bitirmiş, partiye bir gazete çıkarmamış, bir televizyon kurmamış, varsa yoksa örgüt içinde muhalifleri ile uğraşmış, kimini atmış, kimini bıktırmış, parti içi demokrasiyi ortadan kaldırmış bir Baykal’ı partililerin yeniden genel başkan yapmaları olasılığı yok gibidir.
4- BAYKAL ÖNCE KENDİSİNE (DOLAYISİYLE CHP’YE) KOMPLO KURANLARI AÇIKLAMALIDIR. Baykal’a kurulan tezgahtan sonra parti yönetimini kim oluşturdu? TESEV, TUDEV, SODEV, AÇIK TOPLUM VAKFI, SOROS ve hepsinin babası ABD. Bence Sayın Baykal’a komployu kuranlar da bu güçlerdir. Çünkü Baykal’dan sonra gelen yönetimi bunlar oluşturmuşlardır. İşin en ilginç yanı, Baykal bu komployu kuranları bildiği halde halen daha açıklamıyor. Bu tavrı ile de Kılıçdaroğlu’na destek vermiş oluyor.Ayrıca Sayın Baykal’ın adaylığını canlı tutmak parti içinde yeni Genel başkan arayışlarının da önünü kapatmaktadır. Böyle bir sorun da var. Bu nedenlerle Sayın Baykal eğer yeniden Genel Başkan olmak istiyorsa bu isteğinden vazgeçmeli ve yeni Atatürkçü Genel Başkan adaylarını desteklemelidir.
YENİ LİDER NASIL OLMALIDIR: CHP’nin başına gelecek lider artık eski klasik anlayışlarla hareket edecek, önceki savlarla sorunlara çözüm bulmaya kalkacak bir lider olamaz. Çünkü dünya hızla değişiyor. Türkiye de değişiyor. Sorunlar değişiyor. Çözümleri de değişiyor. Dolayısiyle gelecek liderler de çağı kavramış, modern çözüm yollarını özümsemiş olmalıdırlar. Dünyaya entegre olmuş bir Türkiye’nin sorunlarının bir kısmı dünya sorunları ile bütünleşmişlerdir. En azından Türkiye kendi üretip kendi tüketen bir ülke değildir. Bunun farkında olarak, emperyalizm denen canavarı iyi tanımadan sorunların üstesinden gelmek olanağı yoktur. Yeni Genel Başkan adayı Atatürk’ü ve O’nun ilkelerini iyi kavramış olmakla birlikte yeni açılımlar üretecek, Kemalizme yeni yorumlar getirecek, dünyayı ve bölgeyi iyi kavramış olacaktır. Bu derece önemli donanımlara sahip olmayan bir lider CHP’ye önderlik edemez.
1- BU ÇAĞDA KEMALİZME DAHA ÇOK İHTİYAÇ VAR: Bu çağda emperyalizmin ulusların bağımsızlığını ve özgürlüklerini yok etmek için azgınca saldırdığı bir zamanda yaşıyoruz. Bu nedenle günümüz emperyalizme karşı ulusal bağımsızlık savaşları dönemidir. Devrimciler bu tespiti iyi yapmalıdırlar. Çağımız işçi sınıfı mücadeleleri çağı değildir. Ulusal kurtuluş mücadeleleri çağıdır. Ülkemiz henüz bağımsızlığını kaybetmemiştir. Ama kaybetmek üzeredir. CHP’nin başına gelecek bir liderin bunu çok iyi bilmesi gerekir. Emperyalizmin önünde direnmek, bağımsızlığını korumak, dünyada varlığını sürdürmek, toplumunu yok olmaktan kurtarmak isteyen bir liderin Atatürk’e her zamandan daha çok ihtiyacı vardır. Ama bu Atatürk’ün ilke ve prensiplerini özümsemiş olarak, onu kalıplaştırıp dondurmadan yorumlayacak, önce bağımsızlık, emperyalizme karşı olmak, faşizme karşı olmak, herkese özgürlükçü, demokrat , laik bir anlayışın yeni yorumlar ve açılımlarla topluma yansıtılmasını sağlaması gerekir. Toplumun değişen ihtiyaçlarını ancak Atatürkçü yaklaşımlarla çözüme kavuşturmak mümkündür.
Saygılarımla. Mehmet Patan.

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir