• PANİK!..

        AKP Düzce Milletvekili Fevai Arslan Başbakan Erdoğan’ı “Allahın bütün vasıflarını üzerinde toplayan bir lider” olarak tanımladıktan sonra, dış mihrakların önünü kesmek için uğraştıklarını söyleyerek rüşvet ve yolsuzluk iddialarının gerçek dışı olduğuna vurgu yaptı… Arslar İmam Hatip mezunudur. İlk imza sahibi olduğu hiç bir kanun teklifi yoktur. Bugüne kadar arkadaşlarının hazırladığı üç yasa teklifini imzalamış, bir tek yazılı ve sözlü soru önergesi yok. Meclis soruşturması talebi de hiç olmamış. İktidar milletveki olduğu için gensoru önergesi vermesini bekleyen yoktu zaten. Genel kurulda toplam üç kez konuşmuş, iki kez bütçe görüşmelerinde söz alan Arslan, TSK Disiplin Kanun Tasarısı üzerinde de kısa bir konuşma yapmış. Bir de Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin terör…