Genel

ULUSALCILIKLA HESAPLAŞMA BAŞLIYOR!.

onur_oymen2
ONUR ÖYMEN
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, bugünkü Hürriyet gazetesine verdiği demeçte, ulusçuluğun bir 19. Yüzyıl ideolojisi olduğunu, Türkiye’de ulusçuluğun tarihten gelmiş organik yapıları dağıtarak geçici ve suni karşıtlıklar ve kimlikleri ortaya çıkarttığını, bu ayrıştırıcı kültürle hesaplaşma zamanı geldiğini söylemiş. Yeni Osmanlıcılık anlayışının da kendi rüyası olduğunu belirtmiş.

Bu sözler, çok açık biçimde, Atatürk devrimlerinin özünü oluşturan “ulus devlet” anlayışını ve Atatürk milliyetçiliğini inkâr anlamına gelen ve onunla mücadeleyi hedefleyen ifadelerdir. Bu sözler aynı zamanda Atatürk’ün tarihten sildiği Osmanlıcılık anlayışının yeniden yaratılması özlemidir ve Atatürk devrimlerine karşı bir duruş anlamına gelmektedir. Atatürk suni karşıtlıklar yaratmak şöyle dursun, yıkılan Osmanlı imparatorluğunun yerine bütün dinleri, mezhepleri, etnik kökenleri kapsayan bütünleştirici bir ulus devlet kurmuştur.


Anayasamızın giriş bölümü şöyle başl
amaktadır: 
 

“Türk Vatanı ve Milletinin ebedî varlığını ve Yüce Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünü belirleyen bu Anayasa, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, ölümsüz önder ve eşsiz kahraman Atatürk’ün belirlediği milliyetçilik anlayışı ve O’nun inkılâp ve ilkeleri doğrultusunda…” 
Yani Atatürk milliyetçiliği Anayasamızın temel taşıdır. Atatürk milliyetçiliğinin 19. Yüzyıla, hatta 20. Yüzyılın ilk yarısına damgasını vuran ırkçı ve yayılmacı milliyetçilikle ilgisi yoktur. Atatürk o anlamdaki milliyetçiliği daima reddetmiştir. Onun milliyetçiliğini tanımlayan sözleri şunlardır:
“Gerçi bize milliyetçi derler. Ama biz öyle milliyetçileriz ki, işbirliği eden bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz. Onların milliyetlerinin bütün icaplarını tanırız Bizim ulusçuluğumuz, bencilce ve mağrurca bir ulusçuluk değildir”
Atatürk şunları da söylemiştir:
“Dünyanın bize hürmet göstermesini istiyorsak, ilk önce biz kendi benliğimize ve milliyetimize bu hürmeti; hissî, fikrî ve fiilî olarak bütün davranış ve hareketlerimizle gösterelim; bilelim ki millî benliğini bulmayan milletler başka milletlerin avıdır.”
Birinci görevi Türk ulusunun çıkarlarını, itibarını ve haysiyetini korumak olan Dışişleri Bakanının mülakatında söylediği bu sözler bence son derecede yersiz ve isabetsiz olmuştur. Atatürk devrimlerine içtenlikle sahip çıkan Türk ulusunun bu sözlere karşı tepkisini gecikmeden ve kararlılıkla dile getirmek görevi, herkesten önce Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisine düşmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir