Genel

CHP SONUNDA BUNLARI DA YAPTI!

chp
30 Ağustos-1 Eylül arasında Güney Afrika’da yapılan Sosyalist Enternasyonal’in 24. Kongresi’nde CHP yine yaptı yapacağını…
Bu kongrede alınan 3 önemli  karar, ülkemizi son derece ilgilendirmekte ama CHP bunun da ayırdında değil…
Birinci karar: Sosyalist Enternasyonal, “Kürt sorununu” İsrail-Filistin sorununa benzetmekte ve uluslararası kuruluşları ve BM’i çözüm makamı hâline getirmekte ama CHP gözlerini kapayıp, karara imzayı bastı! Büyük bir aymazlıkla imzalanan bu metne bakıldığında, Türkiye’deki terör sorunu ile Filistin sorununun aynı kefeye konulduğu görülmekte. Türkiye, İsrail’in Filistin’deki işgalci konumuna indirgenerek, Kürtlerin yaşadığı bölgelerde işgalci konumuna düşürülmektedir. Bu metni imzalayan CHP acaba farkında mıdır, Türkiye’de yaşayan Kürtler Anayasa ve kanunlar önünde “eşit vatandaş” konumundadır fakat Kürtlerin yaşadığı diğer ülkelerde Kürtler farklı statülerdedir? Bu metni imzalayan CHP’ye göre, Türkiye’deki Kürtler’e İsrail’deki Filistinliler’e yapıldığı gibi ayrımcılık ve  işkence yapılmaktadır!
İkinci karar: Kıbrıs ile ilgilidir. Sosyalist Enternasyonal adadaki tarafların, BM’in çözüm önerileri doğrultusunda birleştirilmesini, yani KKTC’nin ortadan kaldırılmasını savunmaktadır…CHP işte bunu da görmezden gelmiş, bu kararın da altına basmıştır imzayı.. 
Üçüncü karar: Sosyalist Enternasyonal Suriye’deki yasal yönetime karşı yıkıcı faaliyetlerin ve örtülü, örtüsüz operasyonların devamını desteklemektedir. İşte CHP bunu da imzalamıştır!
CHP’nin bu örgütlü haydutların (emperyalizmin) yanında yer alması için, Kılıçdaroğlu 33 başkan yardımcısından biri yapıldı, bir başkası da Celal Talabani. Bu yardımcılıkla CHP, üye olmanın ötesinde daha ağır bir sorumluluk yüklendi.
Türkiye’nin aleyhine gelişmeler ortaya çıkaracak olan bu 3 kararın imzalanması parti içinde dikkat çeken bir tepki oluşturmadı.
CHP’li vekillerin farkında bile olmadığı kararların İngilizcesi ve Türkçesi altta…Belki vekillerin bilgilenmelerine ve bilinçlenmelerine yardımcı olur da gereğini(!) yaparlar.. 
“The Kurdish question, like that of Israel and Palestine, is one that requires a multilateral answer.
Parties representing Iraq, Iran, Turkey, Syria and the Kurdish people with the assistance of the UN and other supranational institutions must work within a multilateral framework. The Congress of the Socialist International has decided to re-establish a Special Working Group on the Kurdish Question with the aim to advance and protect the rights, the security and the improvement of the living conditions of the Kurdish people in accordance with international law.”
Kılıçdaroğlu’nun da altına imza attığı bu karar aynen şunu söylüyor:
“İsrail ve Filistin sorununa benzeyen Kürt sorununa çok taraflı çözüm gerekiyor. Irak, İran, Türkiye, Suriye ve Kürt halkı ile BM ve uluslararası kuruluşlar çözüm için çok taraflı bir çerçevede çalışmalı. Kürt sorununun çözümü, hakların korunması, Kürt halkının güvenlik ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik özel çalışma grubunun uluslararası yasalara göre yeniden kurulmasına Sosyalist Enternasyonal Kongresi’nce karar verilmiştir.” 
Kıbrıs ile ilgili olarak alınan karar:
“Regarding the Cyprus issue, the Socialist International continues to find the status quo on the island unacceptable and expresses its great disappointment at the failure to date of the UN-led talks to reach a lasting agreement. The SI urges the parties to intensify their efforts to achieve a just solution and unification of the island based on all relevant UN resolutions.
The resolution of the Cyprus issue will have an important positive impact on regional peace and stability as well as economic development.”
Anlamı:
“Kıbrıs konusunda Sosyalist Enternasyonal mevcut durumu sürdürülemez bulur ve son BM önderliğinde yapılan görüşmelerin başarıyla sonuçlanmamasını hayal kırıklığı olarak ifade eder. Ve Sosyalist Enternasyonal tarafların çabalarıyla adanın BM’nin çözüm önerileri doğrultusunda birleştirilmesi için çalışmaların artırılmasını destekler. Kıbrıs sorununun çözülmesi bölgesel barış ve istikrar ile ekonomik gelişmeye önemli pozitif katkı yapacaktır.”
CHP bu metni imzaladı ama bu karar CHP’nin şimdiye kadar açıkladığı Kıbrıs politikasına ters! Çünkü CHP adanın bölünmesinden yanaydı ve her zaman Rauf Denktaş’ı destekledi ve Hükümet’in BM ve AB kararları doğrultusunda adanın bütünlüğünü isteyen politikasını sürekli eleştirdi.
Bunlar CHP’nin şimdilik son aymazlıkları…
Lâle Gürman
Sili Özerdim
Ali ve Ayla Öksüz,
 Feral German, 
Dr. Ferit Erdim
Dr.Hüsnü Aydın
Dr. Ahmet Lütfü Saraç
Dr. Kamuran Gelenbe
Dr. Zafer Pektaş
Lerzan Yurdatapan
Ayşen Kolcu
Sevilay Yargıcı
Nevra ve Hüseyin Bal
Şermin ve Seyfi Savat
Durdu ve Galip Hasoğlu
Tunç Bilge
Yamaç Su
Benan Akşit
ULUSALCI GÖNÜLLÜLER

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir